10.12.15

Gausel skole har fått nytt utendørs kunstprosjekt

I forbindelse med skolens rehabilitering og utbygging som ble ferdig 2009 ble det satt av midler til et kunstprosjekt. Sommeren 2014 inviterte kunstutvalget tre kunstnere til en konkurranse for utforming av et utendørs kunstprosjekt, vinner av konkurransen var den lokale kunstneren Nils-Thomas Økland med kunstprosjektet UT//SNITT

Kunstneren Nils-Thomas Økland er fra Sandnes og dette er hans første offentlige oppdrag. Juryen valgte Økland sitt forslag på bakgrunn av følgende:

”Kunstprosjektet var godt plassert og gjennomtenkt – og vil kunne berike området til inkluderende bruk og lek. Det valgte forslaget knytter skolens område og historikk sammen. Den åpne utformingen inviterer til flerbruk og kan nyttes både som arena for læring og fritid.”

IMG_7189IMG_7186

 

 

 

 

 

Stavanger kommunes kunstutvalg på befaring 09.12.15. Foto: Kristel Talv

Kunstprosjektet UT//SNITT er en skulpturell installasjon og arkitektonisk struktur plassert i uteområdet ved skolens bakside mellom de to gamle byggene. Verket er delt opp i en ruteformasjon lik et sjakkmønster basert på arkeologiske utgravinger, og utformet i flere nivåer under nullnivået som er asfalten. Alle flater i installasjonen er dekket i et fargesterkt motiv som alle viser til arkeologiske profiltegninger gjort av en rekke funn av ildsteder ved utgravingen av Gausel dronningens grav og boplass på midten av 1990-tallet.

Kunstprosjektet UT//SNITT forholder seg til ute områdets historiske linjer og bringer inn utforskning, oppdagelse og arkeologi som tema. Kunstprosjektet har klare referanser til arkeologisk arbeidsmetode samt historiske funn. Forslaget behandler området ved å grave ut deler av uteområdet inspirert av arkeologisk arbeidsmetode med ”sjakkmønstergraving”. Kunstprosjektet tar utgangspunkt i historien med utgraving av Dronninggraven. Kunstprosjektets utforming innebærer utforming av et trappesystem som lager et slags miniamfi med tilpasning av høyder egnet for sitteplasser. Trappetrinnenes snittflater er dekorert med lakkerte metallplater som illuderer jordlag og arkeologiske funn. Dekoren på metallplatene er valgt i varme og kontrastfylte fargetoner. Forslaget er utformet med tanke på å skape et sosialt samlingspunkt.

Kunstprosjektet favnet skolens ønske om å tilby elevene et spennende og variert utemiljø slik at elevene kan stimuleres gjennom lek og læring i friminutt og timer.

Kunstutvalget har bestått av: Berit Mæle Thuestad (rektor ved Gausel skole), Helge Bjørnevik (Arkipartner AS), Helge Svendsen (Byggherrerepresentant fra Stavanger eiendom forvaltning), Hege Tapio (kunstkonsulent)

Kunstprosjektet vil åpnes offisielt ved Gausel skole 15.desember 2015 kl.12:30

 

Pressemelding skrevet av Hege Tapio, 10.12.2015