25.04.16

Seminar om Kunstnerøkonomien

Hans-Peter Feldmann, The Hugo Boss Prize 2010

I fjor vår gjennomførte Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR), Rogaland kunstsenter, Kunsthall Stavanger og Stavanger kunstmuseum et seminar rundt finansieringen av det visuelle kunstfeltet med fokus på kunstinstitusjonene. Som fjorårets offentlige utredning om kunstnerøkonomien viste, lever også leverandørene i kunstfeltet, billedkunstnerne, under særs vanskelige økonomiske forhold. Kunstinstitusjonene i Stavanger ønsker derfor å fortsette dialogen rundt den økonomiske situasjonen på billedkunstfeltet, denne gang med utgangspunkt i kunstnerens situasjon. 

NBK har den siste tiden arbeidet målrettet for en heving av nasjonale støtteordninger og deres innsats har blant annet medført økning i stipendordningen og et økt politisk fokus på kunstnernes økonomiske situasjon. Stipendene gir muligheter for arbeidsrom for kunstnerne som mottar disse. Et fåtall norske kunstnere har stor økonomisk suksess, mens mange med tilsynelatende vellykkede kunstnerkarrierer har store økonomiske utfordringer. 

Et samlet billedkunstfelt i Stavanger ønsker gjennom dette seminaret å skape forståelse blant lokale politikere for kunstnernes økonomiske situasjon og for de mange muligheter et rikt kunstliv åpner for vår region. PROGRAM:

09.30-10.00 kaffe

10.00-10.05 Velkommen ved Hanne Beate Ueland og BKFR.

10.05-10.15 Introduksjon ved ordstyrer/moderator Aslak Høyersten

10.15-10.25 Hilde Tørdal
Spørsmål fra salen

10.35-10.45 Marianne Hultmann om utstillingsvederlag
Spørsmål fra salen

10.55-11.05 Hanne Beate Ueland om pilotprosjektet
Spørsmål fra salen

11.05-11.15 Kort diskusjon med spørsmål

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.10 Elise Storsveen
Spørsmål fra salen

12.20-12.30 Tove Kommedal
Spørsmål fra salen

12.40-12.50 Fredrik Værslev
Spørsmål fra salen

13:10 – 13:40 Kaffepause

13:40 – 13:50 Geir Haraldseth om markedet

14:00-14.10 Annamaria Gutierrez om Stavanger kommunes satsning på kunstnerøkonomien
Spørsmål fra salen

14.20- 14.45 Plenumsdiskusjon

14:45 – 15:00 Oppsummering og avrunding.
Seminaret er støttet av NBK.

Seminaret er gratis. Servering av lunsj. Ingen påmelding.