26.04.16

Lunsjmøte med VISP

VISP og Rogaland Kunstsenter ønsker velkommen til lunsjmøte på Rogaland Kunstsenter Tirsdag 26. april kl 12:00, RKS bibliotek.

Vi ønsker å høre hvilke behov og ønsker kunstfeltet i Stavanger og Rogaland har for RKS og VISPs arbeide fremover. Er det nettressurser VISP kan utvikle? Er det kurs og andre aktiviteter RKS kan avholde? Hvordan kan vi hjelpe kunstfeltet i Rogaland til å bli mer synlig? 
Velkommen til en uformell og hyggelig lunsj på kunstsenteret.

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland. VISP har base i Bergen, men ønsker å arbeide for produksjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane i samarbeid med lokale institusjoner som RKS.

Vel møtt! 
Vennlig hilsen RKS og VISP