01.09.17

Statens utstillingsstipend

GIF-ann_billedkunst_0517

Skal du stille ut? Søk Statens utstillingsstipend!

Vennligst les dokumentene Informasjon til søkerne og Søknadsskjema nøye før du sender inn søknaden! 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2017

1. FORBERED SØKNAD

• Les hele innledningen og bakgrunnsinformasjon om ordningen.

• Begynn å samle inn all informasjon som trengs til søknaden i god tid før søknadsfristen

Søknaden skal inneholde:

• Fullstendig utfylt søknadsskjema som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp. I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren/utstillingsstedet har fått eller har søkt tilskudd fra andre til utstillingen det blir søkt støtte til.

• Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé og forklaring av hvordan denne er tenkt realisert (en til to A4-sider).

• CV med opplysninger om utdanningen til søkeren, tidligere kunstnerisk virksomhet som utstillinger, deltaking på juryert(e) utstilling(er), innkjøp, utsmykkingsoppdrag o.l. samt eventuell erfaring fra annen virksomhet.

• Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

• Avtale om visningssted, med forklaring på hvordan utstillingsutgiftene er tenkte delt mellom kunstner og arrangør.

2. SØKNADSSKJEMA

Søknadsskjema lastes ned fra nettsiden til Kunstsentrene i Norge (se nedenfor)

3. SEND INN SØKNAD

Søknaden må inneholde:

• utfylt søknadsskjema

• kort prosjektbeskrivelse

• relevantbilledmateriale/skisser

• kopi av signert utstillingsavtale med visningssted

• CV for deltakende /kunstnere

 

Vi oppfordrer søkere på det sterkeste til å konvertere alle dokument til PDF før innsending.

Søknadsskjema og vedlegg sendes per e-post til kunstsenteret i den regionen der utstillingen skal arrangeres. Skal du stille ut i Rogaland sender du søknaden til geir@rogalandkunstsenter.no

Skal utstillingen arrangeres i Oslo, sendes søknadsskjema og vedlegg til Akershus Kunstsenter, post@akershuskunstsenter.no