01.09.17

Statens utstillingsstipend

Skal du stille ut? Søk Statens utstillingsstipend!

Vennligst les dokumentene Informasjon til søkerne og Søknadsskjema nøye før du sender inn søknaden! 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2017

1. FORBERED SØKNAD

• Les hele innledningen og bakgrunnsinformasjon om ordningen.

• Begynn å samle inn all informasjon som trengs til søknaden i god tid før søknadsfristen

Søknaden skal inneholde:

• Fullstendig utfylt søknadsskjema som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp. I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren/utstillingsstedet har fått eller har søkt tilskudd fra andre til utstillingen det blir søkt støtte til.

• Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé og forklaring av hvordan denne er tenkt realisert (en til to A4-sider).

• CV med opplysninger om utdanningen til søkeren, tidligere kunstnerisk virksomhet som utstillinger, deltaking på juryert(e) utstilling(er), innkjøp, utsmykkingsoppdrag o.l. samt eventuell erfaring fra annen virksomhet.

• Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

• Avtale om visningssted, med forklaring på hvordan utstillingsutgiftene er tenkte delt mellom kunstner og arrangør.

2. SØKNADSSKJEMA

Søknadsskjema lastes ned fra nettsiden til Kunstsentrene i Norge (se nedenfor)

3. SEND INN SØKNAD

Søknaden må inneholde:

• utfylt søknadsskjema

• kort prosjektbeskrivelse

• relevantbilledmateriale/skisser

• kopi av signert utstillingsavtale med visningssted

• CV for deltakende /kunstnere

 

Vi oppfordrer søkere på det sterkeste til å konvertere alle dokument til PDF før innsending.

Søknadsskjema og vedlegg sendes per e-post til kunstsenteret i den regionen der utstillingen skal arrangeres. Skal du stille ut i Rogaland sender du søknaden til geir@rogalandkunstsenter.no

Skal utstillingen arrangeres i Oslo, sendes søknadsskjema og vedlegg til Akershus Kunstsenter, post@akershuskunstsenter.no