08.11.17

Seminar om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Onsdag 8. november 09.30-15.00
Rogaland Kunstsenters bibliotek
Pris kr 200 (inkluderer lunsj)
Påmelding til torunn@rogalandkunstsenter innen 6. november
 
Rogaland Kunstsenter, Norske kunsthåndverkere Vestnorge-Rogaland og Bildende kunstneres forening Rogaland inviterer til seminar med tema kunstnerisk forskning. Utgangspunktet er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som er et stipendiatprogram for kunstnere tilsvarende doktorgradsnivå. Vi planlegger flere seminardager fordelt på 2017 og 2018. Første dag blir onsdag 8. november.
 
Program 8. november:
9.30-10.00: Kaffe og registrering
10.00-11.30: Christine Hansen og Geir Harald Samuelsen forteller om PKU-ordningen. Christine Hansen og Geir Harald Samuelsen leder Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for kunst UiB. Hansen sitter dessuten i Programstyret for PKU og Geir Harald Samuelsen har selv gjennomført stipendprogrammet.
11.30-12.30: Lunsj
12.30-13.30: Ane Graff presenterer sitt stipendiatarbeid Why Matter Matters: Questions of Materiality in the Physical World. Hun er kunstner og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet.
13.30-14.30: Katrine Køster Holst presenterer sitt stipendiatarbeid Minerals and Natural Phenomena –New methods for working with clays and other raw materials in contemporary ceramic art. Hun er kunstner og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Kunst og Håndverk.  
 
Seminaret foregår på norsk. Det er åpent for alle men er spesielt rettet mot kunstnere i regionen. Målet er å gi kunnskap om det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), vise praktiske eksempler på kunstprosjekter knyttet til programmet, og skape nettverk og utveksling mellom kunstmiljøet i Rogaland og et større fagmiljø. Rogaland mangler høyere utdanningsinstitusjoner for kunst, og vi ønsker med dette å stimulere den lokale faglige diskursen, og gi lokale kunstnere kunnskap og inspirasjon til utvikling av egen praksis.

Stipendiatprogrammet er et treårig program (180 studiepoeng) innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. Gjennomført stipendiatprogram fører fram til førsteamanuensiskompetanse. For mer informasjon se: www.artistic-research.no

Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen Torunn Larsen (RKS), Ingeborg Kvame (BKFR), David Calder (NKVN-R)

Seminaret er støttet av Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.

Vedlagte bilder v. Ane Graff: detalj Mattering Waves 3, 2016, glass, epoksy, kobber, polyuretan, DNA fra menneske, plantemateriale og gallium. Foto: RH Studio.
v. Katrine Køster Holst: Stratigrafisk plate no 9, 2016. To sider av samme plate, størrelse 80 x 120 x 12 cm, 30 forskjellige typer leire i lag, brent til 1200 grader, med lokal reduksjon. Foto: Markus Li Stensrud

keramikkplate_kkholst_web