03.05.18

Seminar om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Del II

Tina Jonsbu: Fra 31. august 2017: Køkken (16.08.17 - 05.09.17) Papir: Inbe Thin White 44 g, 14,8 x 20,2 cm Tråd: Overskudd fra Vægbillede: Køkken (Carl Larsson). Metode: Brodere vilkårlige sting til trådene er brukt opp. Størrelse: 11,5 x 15,5 x 5 cm
Tina Jonsbu

Velkommen til ny seminardag om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid!

Torsdag 3. mai 11.30-16.00
Sted: Haugaland Kunstverk, (Ballsalen), Haugesund
Pris kr 200 (inkluderer lunsj)
Påmelding til torunn@rogalandkunstsenter innen 25. april
Gratis transport til Haugesund fra Stavanger!

Rogaland Kunstsenter, Norske kunsthåndverkere Vestnorge-Rogaland og Bildende kunstneres forening Rogaland inviterer til seminar med tema kunstnerisk forskning.
Dette er andre seminarsamling. Første samling var 8. november 2017, og fikk meget positive tilbakemeldinger. Denne gangen blir det i Haugesund! Gratis tur, og fantastisk program i Ballsalen, så bli med!

Avreise fra Stavanger ca kl 09:00

11.30-12.00:
Kaffe og registrering
12.00-13.00: Nina Malterud -Om kunstnerisk forskning i Norge. Hun er antakeligvis en av dem som vet mest om emnet i hele landet. Hun har vært med på å bygge opp Program for kunsterisk utviklingsarbeid og sittet i styret for PKU 2003-14. Malterud er kunstner med keramikk som uttrykksform og deltids seniorrådgiver ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB.
13.00-14.00: Lunsj
14.00-15.00: Tina Jonsbu presenterer sitt stipendiatarbeid Tegner jeg med ryggen til veggen? Hun er kunstner og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet.
15.00-16.00: Edvine Larssen presenterer sitt stipendiatarbeid Theatrical, but not theatre, Architectonic but not architecture sculptural but not sculpture. What 間[Ma] does, or what間[Ma] could do. As a traveling concept journeying through a series of site bound artworks  made for disparate spaces in Norway 2013 – 2016.
Hun er kunstner og har nettopp disputert ved Kunstakademiet NTNU, Fakultet for arkitektur og design.  

Seminarprogrammet avsluttes
Edvine Larssen: fra installasjonen Unforgettable Vision of Darkness, 2013
Fag -og festlighetene fortsetter:
18.00: Åpning av Eirin Bjørsland Hansens utstilling i prosjektrommet Rom for
Åpent hus på Haugaland kunstverk
Omvisning på Formbar glassverksted
Haugesund billedgalleri viser Vestlandsutstillingen (Karen Skog), åpent til kl 19:00
Middag og øl på Captain’s Cabin

Seminaret foregår på norsk. Det er åpent for alle men er spesielt rettet mot kunstnere i regionen. Målet er å gi kunnskap om det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), vise praktiske eksempler på kunstprosjekter knyttet til programmet, og skape nettverk og utveksling mellom kunstmiljøet i Rogaland og et større fagmiljø. Rogaland mangler høyere utdanningsinstitusjoner for kunst, og vi ønsker med dette å stimulere den lokale faglige diskursen, og gi lokale kunstnere kunnskap og inspirasjon til utvikling av egen praksis.

Stipendiatprogrammet er et treårig program (180 studiepoeng) innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. Gjennomført stipendiatprogram fører fram til førsteamanuensiskompetanse. For mer informasjon se: www.artistic-research.no


Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen Torunn Larsen (RKS), Ingeborg Kvame, Axel Rios og Njål Lunde (BKFR), David Calder, Eirin Bjørsland Hansen og Gro De-Martine (NKVN-R)

Seminaret er støttet av Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.