12.09.18

Lunsjmøte med UKS

Onsdag 12. september kl 12.00

Kom på et uformelt lunsjmøte med Unge Kunstneres Samfund, og få høre hva det egentlig er UKS gjør for kunstnerne?

Ruben Steinum, styreleder i UKS, kommer for å fortelle om UKS’ fagpolitiske arbeid og for å høre hva som er viktig for kunstnerne i Rogaland. 

Møtet er åpnet for alle og det vil være tid til å komme med innspill, kommentarer og mulighet til å få svar på viktige spørsmål som: Hvor lenge er man egentlig ung?

UKS har i snart 100 år arbeidet for medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser. En sentral del av dette arbeidet er nasjonalt politiskpåvirknings- og fagforeningsarbeid.

UKS skal være en premissleverandør i arbeidet for kunstneres rettigheter i Norge, og slik bidra til å sikre vilkårene for kunstnerisk fordyping og faglig utvikling. Prinsippet som ligger til grunn for UKS’ fagpolitiske arbeid er at kunst og friheten til å skape kunst er en av grunnsøylene i et demokratisk samfunn.

For å gjøre det ennå lettere å komme i kontakt med UKS og for at så mange som mulig skal få et innblikk i hva det er vi driver med så har vi bestemt oss for å oppsøke kunstnerne. Stavanger er første stopp på veien for å møte nye, kommende og gamle UKS medlemmer.

I det siste har UKS vært med på å utvikle et prosjekt om sosial boligbygging i Oslo, utarbeidet en håndbok for kunstnerstyrte visningssteder, og initiert atelierundersøkelsen. UKS står også bak forslaget som har resultert i etableringen av en kunstnerassistentordning og arrangørstøtten til selvorganiserte og kunstnerdrevne visningssteder.

Møtet er gratis og vi byr på noe og spise samt kaffe! Vel møtt!

Om UKS (Unge Kunstneres Samfund) er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kunstnere og et visningssted for samtidskunst. Institusjonen ble stiftet av kunstnere for kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges viktigste utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser. UKS er en pådriver for kritiske stemmer i samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge.