06.01.19 - 2020-02-11

Rogaland Kunstsenter søker daglig leder

ROGALAND KUNSTSENTER SØKER DAGLIG LEDER

 ROGALAND KUNSTSENTER (RKS) er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings-og faginstitusjon for visuell kunst og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest Norge, Rogaland (NKVN-R). RKS har vært, er og skal være synlige, aktive og reflekterte i den offentlige diskursen gjennom kunstprosjekt og åpne programpunkter. Med en prosjektbasert drift er aktiviteten av skiftende form, lengde og intensitet, enten det er utstillinger, forelesninger eller konsulentoppdrag – i egne lokaler, regionalt eller i samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner. Årlig brutto omsetning er på ca. 2,6 millioner og nåværende bemanning er fordelt på 3 årsverk. I 2018 åpnet RKS nye publikumsarealer på gateplan som del av sin Kunsthusvisjon –et tverrfaglig kraftsenter for de kreative miljøene innenfor visuell kunst, design og arkitektur. Ny daglig leder skal videreutvikle Kunsthusvisjonen og RKS som faglig ressurssenter for et unikt og spennende kunstmiljø av regional, nasjonal, og internasjonal betydning.

RKS søker ny daglig leder. Stillingen har et åremål på 4 år i full stilling, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Søknadsfrist 17. februar 2019. Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper. Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk, spesielt når det gjelder institusjonsutvikling.

Daglig leder har ansvar for program, daglig drift og er prosjektleder for RKS’ samlede aktivitet. Daglig leder er senterets ansikt utad og deltar i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk etter behov, for å kunne ta initiativ til og tilby samarbeidsprosjekter. Det kreves god faglig kunnskap om samtidskunst og kjennskap til den norske kunstscenen og kunst i offentlig rom, samt erfaring med økonomistyring, administrasjons- og formidlingsarbeid. Søker må beherske ett av de skandinaviske språk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Søknad skal inneholde en presentasjon av søker og dens visjoner for RKS (maks 2 sider), CV med referanser (maks 2 sider), samlet maks 4 sider sendes elektronisk til styreleder@rogalandkunstsenter.no som vedlagt PDF. Andre formater blir ikke behandlet. Nødvendige attester, kopier av bekreftede vitnemål og lignende tas med på et eventuelt intervju.

 

Ønskes ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med styreleder Tove Kommedal på e-post styreleder@rogalandkunstsenter.no Ved forespørsel til styreleder mottar interesserte siste årsmelding med regnskap, vedtekter etc.