17.01.19

Rogaland Kunstsenter på Kunstnernes Hus

Nordic Art Press har invitert inn Rogaland Kunstsenter sammen med Hordaland Kunstsenter og Oslo Kunstforening til å vise et utvalg publikasjoner på Kunstneres hus under fokusukene 17. januar til 24. februar 2019. Nordic Art Press er et nettverk for distribusjon og formidling av nordiske kunstbøker. NAP ble initiert av Torpedo og Eller med a i 2017, med et ønske om å bedre distribusjons mulighetene for kunstbokfeltet. Målet er å formidle kunstbøker på feltets egne premisser, og å etablere strukturer der utgivere lettere kan formidle sine publikasjoner i møte med publikum.

Høsten 2018 opprettet NAP en bokhandel på Kunstnernes Hus. Dette tok over for Torpedo bok­handel. Her selges bøker
og publikasjoner fra utgivere fra det nordiske kunstfeltet. Som et ledd i å skape en ekstra møteplass mellom utgivere og publikum, ønsker NAP å gi rom til og løfte fram ulike utgivelsespraksiser. I tidsavgrensede fokus­perioder vil de utvalgte utgiverne få en prominent plass i lokalet på Kunstnernes Hus. En fokusperiode kan vare f.eks. 1 måned. Vi ønsker å sette fokus på relasjonen mellom distribu­sjon, salg og formidling. Et sentralt aspekt bak NAP på Kunstnernes Hus er å gi rom til at den enkelte utgiver kan utvikle sin praksis når det kommer til formidling og distribusjon, på både strukturelt og konseptuelt plan.

Rogaland Kunstsenter viser blant annet Collective Good/Collaborative Efforts, Kunst, By, Befolkning, Jenny Say Qua og Yngve Holens ETOPS #1. Vi lanserer også Sentimental Education Records med Urd Pedersen og Skitzosatan, som er en del av Rogaland Kunstsenter sitt bransjeutviklingsprogram Sentimental Education. Vi har også med oss Gilka QTLY #1 og #2 av Geir Egil Bergjord.