05.04.19

Konferanse: Kunst, arkitektur og stedsutvikling

VELKOMMEN TIL KONFERANSE PÅ NESFLATEN 5. APRIL 2019

KUNST OG ARKITEKTUR SOM ØKONOMISK KATALYSATOR FOR STADUTVIKLING

Foreininga LIV på NES i samarbeid med Suldal kommune, Suldal Vekst og Rogaland Kunstsenter inviterer til konferanse om temaet kunst, arkitektur og stadutvikling.

Kva type tiltak kan ei bygd nytta i møte med pendelen fråflytting og turistinnrykk?
Kva er eit godt liv på bygda og korleis skal ein leggja til rette for det?
Korleis skal ein tenkja fleirbruksbygg i framtida på mindre stader der det er få møteplassar?
Korleis kan kunstprosjekt vera ein katalysator for stadutvikling?

For meir info, program og påmelding, sjå nettsida www.nesflaten.no

Påmelding innan 20. mars 2019

KONTAKT:
For spørsmål om konferansen eller «Views»:
E-post: livpaanes@nesflaten.no
Kunstnarleg leiar  «Views»: Gunhild Moe – tlf 924 93 342
Prosjektleiar «Views»: Åshild Vetrhus – tlf 975 03 463