10.04.19

Helga Nyman blir ny daglig leder på Rogaland Kunstsenter

Styret ved Rogaland Kunstsenter er svært fornøyd med å ansette Helga Nyman
(f. 1983) som ny daglig leder for kommende åremålsstilling. 

Helga Nyman er inkluderende og har gode lederegenskaper kombinert med
gjennomføringsevne. Hennes engasjement og faglige tyngde kombinert med
ambisjoner og visjoner for hele regionen var utslagsgivende for
ansettelsen. 

Helga Nyman er en svensk kunsthistoriker, bosatt i Stavanger siden 2012. Hun
har studert kunst- og arkitekturhistorie ved Linköpings universitet og
Universitetet i Bergen, og har en mastergrad med spesialisering i
samtidskunst. Nyman har arbeidet med formidling og publikumsutvikling ved
flere museer, og kommer fra stillingen som museumspedagog ved Stavanger
kunstmuseum. Her har hun blant annet tatt initiativ til en rekke nye
publikumstilbud, produsert samlingsutstillinger og formidlingsprogram for
Den kulturelle skolesekken. Hun er også leder for det tverrfaglige
formidlingsnettverket i Museum Stavanger. Nyman har kuratert flere
utstillinger, kunstfestivaler og kunstprosjekter, med tyngde på
performancekunst og andre tidsbaserte kunstformer (blant annet gjennom
programmet Kuppelkupp på Stavanger kunstmuseum). Hun skriver og foreleser
også om samtidskunst, med særlig interesse for offentlig- og stedsrelatert
kunst, kunstteori, estetisk filosofi og feminisme. Nyman har bidratt til og
skrevet i flere publikasjoner, blant annet et essay i fotoboken Maya Økland
­ Stranger in Motherland (Teknisk Industri, 2017).

Helga Nymans kommentar: 

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle Rogalands Kunstsenter og bidra
til å definere og dyrke kunstsenterets egenart. Geir Haraldseth har
produsert et dynamisk og sterkt faglig program, som har synliggjort regionen
internasjonalt og tilført mange nye impulser til byen. Jeg ønsker å bygge
videre på dette arbeidet og vil skape et samlende og synlig Kunsthus, som
kombinerer sterk faglighet med en uformell og eksperimentell atmosfære.
Rogaland Kunstsenter skal kultivere den kunstfaglige diskursen og styrke
Rogaland som en attraktiv region for kunstnere og andre kulturarbeidere. En
viktig del av arbeidet er også formidlingen ut til publikum, for å skape
interesse og engasjement for visuell kunst og kunsthåndverk. Jeg er veldig
takknemlig ovenfor den tillit som styret har vist meg og er begeistret for
muligheten til å sette mitt preg på programmet og kunstsenterets faglige
profil.


Helga Nyman vil starte opp 5. august 2019.

Foto: privat
Stavanger 10. april 2019
Tove Kommedal
Styreleder ved Rogaland kunstsenter