01.12.19

Utlysning av Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2019

Rogaland Kunstsenter lyser ut to produksjonsstipend fra BKH i 2019 på kr. 50 000 hver. Et av stipendene skal prioritere en søker fra Haugalandet, som en del av Rogaland Kunstsenters områdessatsning i perioden 2017-2020.

Kunstnere med tilknytning til Rogaland kan søke. Formålet med stipendene er å stimulere kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektet må derfor finne sted i fylket.

Søknaden skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad merkes med BKH-stipend og sendes til post@rogalandkunstsenter.no 
Kun søknad på e-post godtas.

Tildelingskriterier

· Stipendet tildeles kunstnere eller kunsthåndverkere med tilknytning til Rogaland.

· Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet.

· Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

· Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

· Rapport må presenteres for RKS i form av et foredrag eller lignende innen ett år etter at stipendet er mottatt. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

· Rogaland Kunstsenter (RKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Rogaland Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). RKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

· Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

Søknadene vurderes av en kunstfaglig jury og tildelingene vedtas av styret ved Rogaland Kunstsenter. Tildeling skjer innen utgangen av året.

Mer informasjon finner du her: www.kunstfond.no


Søknadsfrist 1. desember 2019.