14.05.20

Live-streaming av Praxis med Ingunn Varhaug

Det er opp til hver enkelt av oss å bremse spredningen av COVID-19. Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Derfor inviterer Rogaland Kunstsenter til PRAXIS «live-streaming» på Facebook fra Rogaland Kunstsenters kafé i 1. etasje. Arrangementet er støttet av Stavanger kommune.

 

Rogaland kunstsenters programserie Praxis presenterer kurator og utstillingskonsulent Ingunn Varhaug.

14. mai kl. 09.00-10.00.

 

Opptak av live-streaming på Rogaland Kunstsenter 14.mai 2020 finnes på RKS You Tube kanal her (53 min.)
Video: Bo B. Randulff

 

Praxis er en serie arrangementer som fokuserer på ulike former for kunstnerisk og akademisk praksis. Dette er en arena hvor kunstnere og kulturarbeidere kan dele og ta del i hverandres metoder, strategier og tenkning. Arrangementet er gratis, åpent for alle interesserte og arrangeres vanligvis som morgenarrangement på kunstsenteret.

 

Ingunn Nord-Varhaug (f. 1983) er kunst- og kulturvitar, busett i Sirevåg i Hå kommune. Ho har utdanning frå Universitet i Bergen og Universitetet i Stavanger med Master i kunst- og kulturvitskap frå 2008.  Masteroppgåva var ei undersøking av korleis kunstnarar nyttar seg sjølv i eigen kunst med utgangspunkt i Vibeke Tandberg sitt kunstnarskap. I 2013 var ho med på oppstartinga av den kunstnardrivne utstillingsstaden Studio17 i Stavanger og var her med som styremedlem i tre år. 

 

Ho har sidan 2011 vore tilsett som kurator og utstillingskonsulent ved Hå gamle prestegard. Her er arbeidet med utstillingsprogrammet sentralt, saman med formidlingsarbeid. Hå gamle prestegard sin utstillingsstrategi er å syne eit årsprogram med god variasjon innan teknikk, nasjonalitet, kjønn og alder. Ein del av profilen er òg kulturhistoriske utstillingar som blir bygde opp på staden med tema innan lokalhistorie, kunsthistorie og etnologi. Arrangementsprogrammet er nært knyta til utstillingane og tilbyr ei fordjuping i ulike tema. Både Hå gamle prestegard og Obrestad fyr er eigde av Hå kommune. Obrestad fyr er i dag fyrmuseum med skiftande kunstutstillingar kvar sommar.

 

Praxis er støttet av: