28.05.20

Live-streaming av Praxis med Vanessa Rosalia Larsen

Det er opp til hver enkelt av oss å bremse spredningen av COVID-19. Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Derfor inviterer Rogaland Kunstsenter til PRAXIS «live-streaming» på Facebook fra Rogaland Kunstsenters kafé i 1. etasje. Arrangementet er støttet av Stavanger kommune.

 

Rogaland Kunstsenters programserie Praxis presenterer billedkunstner Vanessa Rosalia Larsen

28. mai 2020 kl. 09.00-10.00.

Opptak av live-streaming på Rogaland Kunstsenter 28.mai 2020 finnes på RKS YouTube kanal her (42 min.)
Video: Bo B. Randulff

 

Praxis er en serie arrangementer som fokuserer på ulike former for kunstnerisk og akademisk praksis. Dette er en arena hvor kunstnere og kulturarbeidere kan dele og ta del i hverandres metoder, strategier og tenkning.

 

Vanessa Rosalia Larsen (f. 1990 i Bergen) er utdannet ved Glasgow School of Art. Hun fullførte sin BFA (Painting and Printmaking) i 2013 og sin mastergrad i Curatorial Practice (Contemporary Art) i 2016. I 2013 mottok hun W.O. Hutcheson prisen fra Glasgow School of Art og hennes tegning ‘Directional Shading’ finnes i Glasgow School of Art Archives & Collections. I 2019 mottok Larsen kulturstipendet fra Gjesdal kommune. Hennes tegninger er blitt vist i blant annet Oslo, London, Berlin, Istanbul og New York. Hun er medlem av BKFR, UKS og Tegnerforbundet.

Larsen følger en systematisk prosess med å jobbe, og eksperimenterer med tradisjonelle tegnematerialer for å vise potensialet som de har. Hun tar inspirasjon fra måten vi oppfatter ting visuelt. Intensjonen med arbeidet hennes er å bryte ned og forvrenge denne prosessen for å skape alternative måter å se ting på. De geometriske mønstrene i tegningene hennes varierer avhengig av hvordan de blir sett på, noe som skildrer persepsjon som stadig endrende. Hun er interessert i å visualisere og materielt reflektere over naturlige og menneskeskapte mønstre og er fascinert av den universelle menneskelige impulsen til å søke orden og rytme.

 

Praxis er støttet av: