25.06.20

Ny Daglig Leder ved Rogaland Kunstsenter

Styret ved Rogaland Kunstsenter har gleden av å presentere vår nye daglige leder og vi er svært fornøyd med å ansette Jane Sverdrupsen (f. 1979) i den kommende åremålsstillingen. 
 
Jane Sverdrupsen er engasjert, selvstendig, nysgjerrig og lyttende i møte med kolleger og samarbeidspartnere. Hun har god erfaring med faglig ledelse og administrasjon og har gjennom en rekke prosjekter vist stor gjennomføringsevne. 
 
Utslagsgivende for ansettelsen har vært hennes brede erfaringsgrunnlag, faglige tyngde, tydelighet og hennes visjon for Rogaland Kunstsenter.  
 

Jane Sverdrupsen er en kunstner, kurator og koordinator som stort sett har hatt sitt virke i Bergen der hun har opparbeidet et bredt nettverk innenfor norsk kunstmiljø. Sverdrupsen har en Bachelor- og Mastergrad i kunst fra KHiB. Etter endt utdanning i 2013 jobbet hun også for institusjonen, hvor hun har hatt ansvar for områder av Fakultet for kunst, musikk og design ved UiBs formidlingsstrategi som omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid og avgangsprosjekter. Stillingen har gitt henne verdifull kompetanse innen formidling ut mot offentligheten.

I tillegg til dette har hun som koordinator og kurator også realisert flere stedsspesifikke prosjekter. Enkelte med et høyt antall involverte kunstnere og samarbeidspartnere.

Sverdrupsens erfaring fra kunstutdanning, kuratoriske prosjekter, KIOR-prosjekter, og ikke minst kunstfaglig og organisatorisk arbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design er kvaliteter Rogaland Kunstsenter setter stor pris på. 

 
Jane Sverdrupsens kommentar: 
 
Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet som ny leder for Rogaland Kunstsenter med entusiasme! Det blir spennende å returnere til Rogaland etter mange års fravær, og anvende erfaringen jeg har opparbeidet i mellomtiden til å tjene hele fylkets kunstscene. Jeg ønsker å videreutvikle RKS som kunstnernes egen arena for formidling av samtidskunst og kunsthåndverk. Fokus på kunstpraksis og faglig kvalitet vil stå i sentrum. Rollen kunstsenteret har som sentral ressurs for både kunstnere og offentligheten i regionen vil jeg ivareta gjennom å fasilitere dialog og kunnskapsutveksling på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Aktiviteten fremover vil være tuftet på en utforskende og åpen tilnærming til kunstneriske diskurser, samt finne nye måter å engasjere publikum til å ta del i RKS sine aktiviteter. Til sist vil jeg nevne det som vil skje først: å bli godt kjent med enda flere av de spennende kunstnerne som holder til her og arbeidet deres. Det vil bli en glede å samarbeide med dem i tiden som kommer.
 
 
Jane Sverdrupsen vil starte opp i slutten av august 2020.
 
Foto: Hilde Kvalvaag
Sandnes 24. juni  2020
Nils-Thomas Økland
Styreleder ved Rogaland Kunstsenter