02.10.20

Utstilling: Line Anda Dalmar og Christine Hansen “Ørkendveling”

Velkommen til utstillingsåpning på Rogaland Kunstsenter fredag 2. oktober fra kl. 17.00.

Rogaland Kunstsenter ønsker velkommen til utstillingen Ørkendveling av Line Anda Dalmar og Christine Hansen. Åpning er 2. oktober kl.17.-20.00. Talen foregår kl.18.00. For å sikre en trygg og god åpning anbefaler vi besøkende til å komme spredt utover kvelden. Det er en begrensning på 30 personer til enhver tid i gallerirommet. Man må oppgi navn og telefon ved ankomst. Talen vil bli streamet på Facebook og vil være tilgjengelig å se også i ettertid.

Utstillingen står til 29. november. Åpent torsdag – søndag 12.00-16.00.

Gjennom feltstudier i Death Valley og Joshua Tree i California har kunstnerne brukt ørkenen som sted og ramme for å reflektere over landskap, miljø og tid. Prosjektet startet våren 2018 med et tre ukers feltarbeid i Death Valley og Joshua Tree i California, og ble avsluttet i 2019 med et tre ukes residens i AZ (Andrea Zittel) West i Joshua Tree. Et tyngdepunkt i Ørkendveling er spørsmål rundt observasjon. Hvordan observerer vi landskapet? Hvilke metoder og teknologier bruker vi? Hvordan påvirker dette vår oppfatning av landskapet? Ørkendveling tar i bruk mange forskjellige observasjonsmetoder som tegning, gamle fotografiske teknikker, broderi, tresnitt i tillegg til foto og video. Dette er gjort med en tanke om at forskjellige metoder gir ulik tilgang til landskapet og bidrar med kunnskap som er unik. Prosjektet tematiserer også den glidende overgangen mellom prosess og arbeid. En fellesnevner for Dalmar og Hansens arbeider er en slags bokstavelig relasjon mellom sted og landskap. Arbeidene er ikke et springbrett til noe helt annet, men mer en utforskning av forskyvninger og sammenstillinger. Hvis det fører til noe annet er det likevel en link tilbake til landskapet.

På samme måte som kunstnere har oppsøkt den norske naturen har også ørkenen vært et viktig sted for refleksjon. I USA er det en lang rekke kunstnere som har vært tiltrukket av dette landskapet, som blant annet Georgia O’Keeffe, Agnes Martin og Donald Judd. For mange av kunstnerne har det handlet om en fascinasjon for det spesielle lyset og åpenheten i landskapet, mens andre har vært opptatt av det spirituelle aspektet ved ørkentilværelsen.

Arbeidet med dette prosjektet har utfordret Dalmar og Hansens oppfatning av ørken som et «tomt» sted uten liv. Ørkendveling viser det skjøre økosystemet der en rekke plantearter, dyr og innsekter lever. Nettopp en forestilling om ørkenen som øde og livløs har ført til store skadelige inngrep til alt fra prøvesprengning av kjernefysiske våpen, til bygging av enorme vindmølleparker og solcelleinstallasjoner.

Christine Hansen (f. 1969) er en Stavangerbasert kunstner og kunsthistoriker. Hansen har en MA i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen (2001) og doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen (2012). Hun har stilt ut blant annet i Tromsø Kunstforening, RAM Galleri, Galleri F15, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Preus Museum. Hun har vært førsteamanuensis i fotografi ved Kunstakademiet i Bergen 2010-2019.

Line Anda Dalmar (f. 1983) bor og arbeider i Trondheim. Dalmar har en MA fra Konstfack i Stockholm (2010) og en BA fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008). Hun har stilt ut ved blant annet Tegnerforbundet, Trondheim Kunstforening, Stavanger Kunstmuseum, RAM galleri, Galleri Babel, PublicSpaceOne (Iowa, USA), Altes Finanzamt (Berlin), Marabouparken (Stockholm), og Preus museum.

Støttet av:
KMD, Universitetet i Bergen
Norsk fotografisk fond
Stavanger Kommune
Norske grafikeres fond
Vederlagsfondet
Kulturrådet Lanser

Se også:

Lansering av boken “Ørkendveling” 26.11.2020

Stavanger Aftenblad 8.10.20. “En fruktbar ørkenkunst” av Trond Borgen

Foto: Erik Sæter Jørgensen