07.10.20

AVLYST: Seminar: Regionreform og utstillingsøkonomi

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE UTSATT GRUNNET KORONASITUASJONEN.

 

Hvordan vil regionreformen påvirke kunstnernes virke rundt om i landet? Vil en omrokkering av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver i det offentlige bidra til å styrke regional kunstnerpolitikk? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres? I løpet av året 2020 og våren 2021 inviterer Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» i åtte av de nye regionene i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).


Rogaland Kunstsenter, Stavanger

Onsdag 7. oktober 2020, kl. 10:00 – 16:30

Lunsj serveres kl. ca 12:00 – 12:50

Arrangementet er gratis, men krever påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-wIXKXT2NnX9Jtnl86QjB9hT0bMagLsaWgusAzZ8bD7GEw/viewform

(Med forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse per e-post)«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

Regionreform og utstillingsøkonomi

Foreløpig bekreftet program – oppdateres fortløpende

Ingeborg Kvame, styreleder Bildende Kunstneres Forening Rogaland

Helene Ødegaard, Stavanger kommune

Trond Lie, kultursjef, Time kommune

Anne Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

Gyrid Garshol, daglig leder i Norske Billedkunstnere

Ruben Steinum, Styreleder i Norske Billedkunstnere

Anna Ihle, billedkunstner

Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

 

Seminaret arrangeres av NBK og RKS