07.11.20

Fra balkongen – et blikk på den regionale kunstscenen

Jane Sverdrupsen, daglig leder for Rogaland Kunstsenter, er med i kuratorteamet for utstillingen «Fra balkongen» ved Stavanger kunstmuseum. Den viser utvalgte verk av kunstnere med tilknytning til Rogaland fylke.
 
Utstillingen vil åpne for publikum på Stavanger kunstmuseum lørdag 7. november kl. 11. Det planlagte åpningsarrangement fredag 6. november vil være lukket på grunn av smittevernhensyn. Utstillingen står til søndag 27. desember.
 
I sommer inviterte Stavanger kunstmuseum kunstnere med tilknytning til vår region om å sende inn kunstverk som de ønsket å stille ut i en gruppeutstilling. Koronapandemien gjorde det umulig for kunstmuseet å gjennomføre planlagt utstillingsprogram, samtidig som bortfall av utstillinger og oppdrag gikk hardt ut over kunstnerne.
 
I en slik kontekst er museet takknemlig for muligheten til å sette sammen en utstilling som viser noe av den bredden og kvaliteten som finnes i kunstfeltet i vår region. Utstillingen ønsker å gi et bilde av den samtidige kunstneriske aktiviteten i regionen og har ikke et samlende tema. Her er kunstverk som undersøker kunstnerrollen, material- og mediespesifikke undersøkelser, humoristiske og poetiske verk, blikk på vår samtidskultur, arbeider som forholder seg til natur- og landskapsoppfatninger, verk som tematiserer vold og overgrep og som undersøker samfunnets og enkeltindividers sårbarhet i en tid med ekstreme påkjenninger.
 
Utstillingstittelen kan gi flere assosiasjoner. Vi tenker på tittelen som en metafor for den innsnevrede bevegelsesfriheten pandemien har påført oss, samtidig som den referer til en opplevelse publikum vil kunne ta del i når de besøker utstillingen.
De utvalgte arbeidene er basert på innsendt materiale og er ikke en vurdering av hele kunstnerskap. Utstillingen gir ikke et fullstendig bilde av kunstlivet i vår region, men viser noe av den rike kunstneriske kvaliteten som finnes representert her.
 
Utstillingen er kuratert av Hanne Beate Ueland, Vibece Salthe og Helga Nyman fra muséet, samt Jane Sverdrupsen fra kunstsenteret.
..
The exhibition is curated by Hanne Beate Ueland, Vibece Salthe and Helga Nyman from Stavanger Art Museum in collaboration with Jane Sverdrupsen from Rogaland Kunstsenter.
 
The exhibition period is Saturday 7 November – Sunday 27 December at Stavanger Art Museum.
 
This summer, Stavanger Art Museum invited artists affiliated with our region (Rogaland) to send in proposals for works of art they would like to present in a group exhibition. The COVID-19 pandemic made it impossible for Stavanger Art Museum to carry out its planned exhibition programme, at the same time as artists in the region were seriously affected by the cancelling of exhibitions and scheduled projects.
 
Given the current circumstances, the museum grateful for the opportunity to create an exhibition that presents some of the breadth and quality in the field of art in our region. The exhibiting aims to present a vision of the current artistic practice within our region and does not have a comprehensive theme. You will find art works examining the role of the artist, material and media specific explorations, humorous and poetic works, views on our contemporary culture, works that relate to nature and perceptions of the landscape, works thematizing violence and abuse and works that look at society’s and the individual’s vulnerability in a time of extreme stress.
 
The exhibition title can be interpreted in several ways. We see it as a metaphor for how the pandemic restricts our freedom of movement. It could also refer to an experience the public can participate in when visiting the exhibition.
The works on show were selected on the basis of submitted material and do not reflect evaluations of any artist’s entire practice. The exhibition does not give a complete picture of artistic life in our region, but it does certainly show part of the rich artistic quality that exists and is represented here.
 
 
Deltakende kunstnere/Participating artists:
Kristin Austreid
Ann Kristin Bergesen
Per Christian Brown
Matt Bryans
Markus Bråten
Agnes Btffn
Linnéa Blakéus Calder
Duckert Detroit
Ingvild Melberg Eikeland
Liv Tandrevold Eriksen
Jens Erland
Jørund Aase Falkenberg
Anette Gellein
Christine Hansen
Anna Ihle
Christopher Jonassen
John Josefsen
Mari Kolbeinson
Tove Kommedal
Ingeborg Kvame
Hans Christian van Nijkerk
Espen Pedersen
Anne-Marte Eidseth Rygh
Ananda Serné
Maiken Stene
Eva Sæverud
Ingrid Toogood
Kenneth Varpe
Morten Jensen Vågen
Marit Aanestad