25.03.21

Utstilling: Hasan Daraghmeh “Parallel Horizon”

Foto: Hasan Daraghmeh-TimeScapes No.5 (WaterFall)

Rogaland Kunstsenter ønsker velkommen til utstillingen Parallel Horizon av Hasan Daraghmeh.

Utstillingen står til 09. mai. Åpent torsdag – fredag kl. 11:00 – 15:00 og lørdag – søndag kl. 12.00-16.00. Stengt i påskeuken 31.mars-4. april.

På grunn av de nye smittevernstiltakene på Nord-Jæren må Hasan Daraghmehs utstilling holde stengt 16. april – 6. mai 2021. Vi åpner igjen 7. mai. Kunstsenteret har ellers vanlig drift selv om ansatte har hjemmekontor.

 
 

Video: Oddbjørn Erland Aarstad, Sami Hasselberg, Hasan Daraghmeh

____________________

English text below

 

Hasan Daraghmeh «Parallel Horizon»

25.03-09.05.2021

«Parallel Horizon» består av nyere og helt nye arbeider produsert mellom 2018-2021. De fleste er en del av Hasan Daraghmehs pågående kunstprosjekt «Timescapes».

 

«Timescapes» er en kunstnerisk undersøkelse av temaer som tid, hukommelse, distanse og sted. I sitt kunstneriske arbeid utfordrer han øyes observasjon av lysforhold, bevegelse, avstand og tidsforløp, og det fotografiske mediets sentrale rolle i å gjenskape disse opplevelsene. Bevegelse i det offentlige rom settes i relasjon til det digitale bevegelige bildet og dets materialitet gjennom å utforske begrepet ‘piksel’ som dets minste bestanddel. Manipulasjonen hans av pikslene gjør at fotografiet opphører som øyeblikksbilde, og selve tiden brukt på avbildningen overtar i det visuelle uttrykket. Prosjektet forsøker dermed å se på tiden i seg selv som et landskap, og dermed åpne opp for nye måter å observere på.

 

Hasan Daraghmeh: (f. 1983. Palestina) er en videokunstner som bor og arbeider i Trondheim. Han jobber primært med video, multimedia-installasjoner og fotografering i de fleste av sine arbeider og kunstneriske forskning. Kameraet er hans utgangspunkt. Arbeidene utforsker det sammenflettede forholdet mellom individ, sted og bilde.

 

I mange av verkene hans finnes drivkraften til å utforske spørsmål rundt lag av identitet som eksisterer mellom det virkelige og det imaginære, mellom oppfinnelse og et dypt forankret fravær av narrativ, og hvordan dette kobles og artikuleres i forhold til sted. Han prøver å spore hukommelse via stedet ved å opprette flere lag av tid i løpet av selve tidsforløpet. De offentlige og urbane områdene har iboende motsetninger og er gjennomsyret av et dialektisk forhold mellom autoritet, arkitektur og hverdagspraksis, og Daraghmeh prøver å dekonstruere og løse opp disse lagvise virkelighetene og vår tilstedeværelse i stedene gjennom det digitale bevegelige bildet.

 

Daraghmeh ble uteksaminert i 2018 med en MFA i kunst og teknologi fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) i 2016. Han har en BA i samtidskunst fra Kunstakademiet i Palestina og en BA i medievitenskap og fotografi fra Birzeit University (BZU).

 

Daraghmeh har presentert verkene sine i en rekke utstillinger, inkludert The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Lisboa (2021); Bærum Kunsthall, Bærum (2021); “Høstutstillingen 133” Kunstnernes Hus, Oslo (2020); “Trøndelagsutstillingen 44” Trøndelag Center for Contemporary Art (TSSK), Trondheim (2020); Tate Modern London (2019); Det palestinske museet Birzeit (2019); Barents Spektakel festival, Kirkenes (2019); PROYECTOR International Video art Festival 11. utgave, Madrid (2018); Trondheim Kunstmuseum, TKM Gråmølna (2018); Høstscena, Jugendstilsenteret og KUBE, Ålesund (2017); Kunstnernes Hus, Oslo (2016); See You in The Hague, Stroom Den Haag, Haag (2014); Steirischer Herbst Festival: Truth Is Concrete, 24/7 marathon camp, Graz (2012).

 

www.hasandaraghmeh.com

 

Verksliste

Sal 1

TimeScapes No.5: (Waterfall) 2021

Videoinstallasjon: Firekanals synkronisert HD video

Varighet: 18:24 min, loop med lyd

Pris: 100,000

1/5 eksemplarer + 2AP

 

Untitled (Home) 2021

(pågående prosjektserie)

Serien «Untitled (Home)» er abstrahert fotomateriale som stammer fra Daraghmehs hjemby Ramallah.

Fem digitale C-prints, Kodak Pro Endura, matt papir montert på aluminiumplate med matt laminasjon, treramme

Størrelse 50.8 X 50.8 cm hver

Pris: 15,000 for hver

1/5 eksemplarer + 2AP, signert og nummerert

 

The River I (2020)

(pågående prosjektserie)

Serien «The River I» viser deler av Nidelva og Elgeseter bru filmet fra Vollafallet på sørsiden av Nidelva i Trondheim.

 

Syv digitale C-prints, Kodak Pro Endura, matt papir

Montert på aluminiumplate med matt laminasjon, treramme

Seks prints, størrelse 40.8 X 30.8 cm hver

Pris: 8,000 for hver

Ett print, størrelse 60.8 X 40.8 cm

Pris: 15,000

1/5 utgaver + 2AP, signert og nummerert

 

Video: enkanals HD video (Fra 4k DCI master)

Varighet: 14:21 min, loop uten lyd

Variabel dimensjon

Pris: 25,000

1/5 eksemplarer + 2AP

 

Sal 2

TimeScapes No.1 (2019)

Serien «Timescapes No.1» stammer en undersøkelse av tid som landskap og bevegelse i det offentlige rommet i Kirkenes.

Tokanals HD Video (fra 4k DCI master), loop uten lyd

Variabel dimensjon

 

Seks digitale C-prints, Kodak Pro Endura, matt papir

Montert på aluminiumplate med matt laminasjon, treramme

Seks prints, size 40.8 X 30.8 cm hver

Pris: 15,000 for hver

1/5 eksemplarer + 2AP, signert og nummerert

 

Video (A):

Enkanals HD Video (Fra 4k DCI master)

44:50 min, loop uten lyd

Variabel dimensjon

Pris: 35,000

1/5 eksemplarer + 2AP

 

Video (B):

Enkanals HD Video (Fra 4k DCI master)

52:33 min, loop uten lyd

Variabel dimensjon

Pris: 35,000

1/5 eksemplarer + 2AP

  

Sal 3

The Door (2020)

 

Videoverket «The Door» er en studie i hvordan lyset invaderer mørket i den grunnleggende og rytmisk gjentakende handlingen som utføres for å åpne en dør.

Enkanals 4K video, 08:00 min, Uendelig loop med lyd

Variabel dimensjon

Pris: 25,000

1/5 eksemplarer + 2AP

 

Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

___________

English

Parallel Horizon by Hasan Daraghmeh 25.03.-09.05.2021

The exhibition consists of several works which have been produced between 2018-2021. Most of the works are part of an ongoing project called “TimeScapes”.

“TimeScapes” is an ongoing work and research exploring themes like memory, time, distance, space and the movement in public space in relation to the digital moving image and the materiality of the image, through exploring the term “pixel” as the smallest component unit in the digital image. The project tries to look at time as landscape to open up new ways of seeing.

Hasan Daraghmeh: (b. 1983. Palestine) is video artist who lives and works in Trondheim. He is working primarily with video, multimedia installations and photography, in most of his works and research; the camera is the starting point. His works explore the interlacing relationship between the individual, place and image.

In many of his works, the impetus is driven by an he attempts to explore questions of layers of identity that exists between the real and the imaginary, between invention and deeply rooted absence of narrative and how this is situated and articulated in relation to place.

He tries to trace memory through the place when multiple layers of time within the time are created. Yet these public and urban spaces have inherent contradictions and are imbued with dialectical relationship between the authority, architecture and everyday practices and so he tries to dismantle and untangle, these layered realities and our presence in these places through the framed digital moving image.

Daraghmeh Graduated in 2018 with a MA in Fine Arts from Trondheim Academy of Fine Art (KiT), 2016 a MA in Fine Arts from Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), 2014 a BA in Contemporary Visual Art from the International Academy of Art, Palestine (IAAP), and 2005 a Bachelor in Media Studies and Photography, Birzeit University (BZU).

Daraghmeh has presented his works in numerous exhibitions, including The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Lisboa (2021); Bærum Kunsthall, Bærum (2021); “Høstutstillingen 133” Kunstnernes Hus, Oslo (2020); “Trøndelagsutstillingen 44” Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK), Trondheim (2020); Tate Modern London (2019); The Palestinian Museum Birzeit (2019); Barents Spektakel festival, Kirkenes (2019); PROYECTOR International Video art Festival 11th Edition, Madrid (2018); Trondheim Kunstmuseum, TKM Gråmølna(2018); Høstscena, Jugendstilsenteret og KUBE, Ålesund (2017); Kunstnernes Hus, Oslo (2016); See You in The Hague, Stroom Den Haag, Hague (2014); Steirischer Herbst Festival: Truth Is Concrete, 24/7 marathon camp, Graz (2012).

www.hasandaraghmeh.com