01.10.21

Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2021 tildeles Karin Forslund

Karin Forslund mottar Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra BKH 2021!

Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra BKH for 2021 tildeles en kunsthåndverker som arbeider eksperimentelt innen sin kunstform. Karin Forslund går nye veier i sitt virke med glass, og stiller spørsmål med selve definisjonen av glass: hva som er mulig å gjøre med materialet og å utfordre forventningene som dette materialet tillegges. Utforskningen som nå støttes med produksjonsstipend vil hun basere på et samspill mellom henne selv og materialet.

Forslund har stilt ut internasjonalt over flere år, men har hittil ikke samlet arbeidet i en konseptuelt orientert separatutstilling, og med det vise sitt kunstnerskaps fulle bredde for publikum. Stipendtildelingen vil bidra til å løfte karrieren til en kunstner som befinner seg i etableringsfasen i Rogaland fylke.

Forslund sier om tildelingen:
“Det är mig en stor ära att vara årets mottagare av BKH och Rogaland Kunstsenters produksjonsstipendie. Jag ser fram emot att utveckla en ny serie verk och att genom denna fantastiska möjlighet få lov att visa fram mina koncept omkring hantverk och material för publikum här i mitt hem-fylke.”

Overrekkelse av produksjonsstipendet utført av fylkesordfører Marianne Chesak fant sted på Rogaland Kunstsenter torsdag 03.02 kl. 13:45.

Foto: F. v. fylkesordfører Marianne Chesak, kunstner Karin Forslund og daglig leder ved RKS Jane Sverdrupsen. Fotograf: Nuri Sakong

 

Rogaland Kunstsenter (RKS) lyste ut 01.10.2021 et produksjonsstipend fra BKH på kr. 100 000. Vinneren av stipendet vil få anledning til å stille ut i RKS sitt galleri høsten 2022.

Kunstnere med tilknytning til Rogaland kan søke. Formålet med stipendet er å stimulere kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektet må derfor finne sted i fylket.

Søknaden skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad merkes med BKH-stipend og sendes til post@rogalandkunstsenter.no 
Kun søknad på e-post godtas.

Søknadsfrist 1. november 2021!

 

Tildelingskriterier

· Stipendet tildeles en kunstner eller kunsthåndverker med tilknytning til Rogaland.

· Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet.

· Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

· Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

· Rapport må presenteres for RKS i form av et foredrag, utstilling eller lignende sammen med kostnadsoversikt innen ett år etter at stipendet er mottatt. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

· Rogaland Kunstsenter (RKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Rogaland Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). RKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

· Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

Søknadene vurderes av en kunstfaglig jury og tildelingene vedtas av styret ved Rogaland Kunstsenter. Tildeling skjer innen utgangen av året.

Mer informasjon finner du her: www.kunstfond.no