26.09.22

Workshop: Kunstkritikk med Kjetil Røed

Kjetil Røed «Fra punktum til kolon. Et essay om kritikk og kjærlighet»
Kjetil Røed «Fra punktum til kolon. Et essay om kritikk og kjærlighet»

Workshop: Kunstkritikk med Kjetil Røed

Sted: Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17, 4013 Stavanger

Tidspunkt: mandag 26. september kl. 13:00-16:00

 

Reserver plass her

 

Velkommen til workshop i det å skrive om samtidskunst! Rogaland Kunstsenter ønsker å la flere få øve seg i å sette ord på sine refleksjoner i møte med kunst. I workshopen får deltakerne innsyn i hvordan en erfaren kunstkritiker tenker rundt ulike aspekter som gjør seg gjeldende som kunstkritiker, og kunstkritikkens rolle i samtidskunstfeltet. Røed er kunstkritiker, forfatter og redaktør for “Billedkunst”. Han lanserer den helt nye boken «Fra punktum til kolon. Et essay om kritikk og kjærlighet»

 

Om «Fra punktum til kolon. Et essay om kritikk og kjærlighet»

Kritikkens betydning er i dag truet av to trender: En journalistisk dreining, hvor kritikken reduseres til forbrukerveiledning og underholdning, og en akademisering av kritikken, hvor verdibegrepet forankres i en språkmessig elite. Både kulturjournalistikk og akademiske tekster om kultur har naturligvis en legitim plass i en levende offentlighet, men når disse får dominere anmelderiet, går vi glipp av den brede, reflekterende kritikkens viktige rolle i diskusjonen rundt kunst og kultur, mener Kjetil Røed. 

I en slentrende og personlig stil diskuterer han i dette essayet muligheten av en folkelig kritikk, som legger bak seg den tradisjonelle smakskritikken, men bevarer dens kunnskapsforankrede fundament. Han argumenterer for en kritikk hvor dens vurderende innhold beholdes, men på samme tid unngår å gjøre kulturen til et anliggende for de få. 

Boka er også et innlegg i debatten omkring språket vi bruker om kultur. Det særegne og personlige er ingen svakhet ved kvalitetsvurderinger, mener Røed, som hevder at både kjærlighet og subjektive erfaringer kan være det beste grunnlaget for en grundig vurdering, så lenge den kombineres med solide, transparente begrunnelser og gode eksempler. Omsorg og amorøs tilknytning forbindes vanligvis med private relasjoner, men Røed argumenterer for et kritisk kjærlighetsbegrep, hvor kulturen er avhengig av en kritiker som er villig til å stille seg sårbar gjennom sin vurderende tanke fremfor å demonstrere makt.

Kanskje kritikkens fremtid bestemmes av hvorvidt vi kan finne denne «tredje veien» mellom fornuft og følelser, og det reflekterende og det folkelige?

«[Vi trenger] et kritisk kjærlighetsbegrep, som evner å gå til roten av hva ting handler om, slik at vi bedre blir i stand til å verne om og utvikle det vi bryr oss om. Det radikale i en slik kjærlighetsforståelse ligger i at man tar på alvor det som allerede er der, den omsorgen vi spontant kjenner når vi bryr oss om noe eller noen […] Fra et slikt perspektiv kan kritikk være en form for tenkende omsorg, som reflekterer gjennom argumenter og er seg bevisst makten som ligger i å forvalte andres og egen skjebne.» 

Kjetil Røed

Tidsplan for workshop:

13:00 – Daglig leder Jane Sverdrupsen ønsker velkommen

13:05 – Presentasjon Kjetil Røed

14:00 – Individuell skriving med utgangspunkt i verk fra utstillingen “Susurro: Poetisk kvinnelighet” ved RKS

15:00 – Tilbakemelding på skrevne tekster

15:40 – Oppsummering av workshop og diskusjon i gruppen

16:00 – Slutt

 

Workshopen er støttet av Rogaland fylkeskommune, og er et samarbeid mellom Rogaland Kunstsenter og VISP.