26.10.22

Åpning av kunstverket “Torvmosen”

Åpning av kunstverket “Torvmosen”

Onsdag 26. oktober var det offisiell åpning av kunstverket “Torvmosen” av kunstner Siv Bugge Vatne ved den nye Stangaland skole i Kopervik, Karmøy. Til stede på åpningen var representanter fra kunstutvalget i Karmøy kommune, kunstkomiteen for prosjektet, skoleledelse og kunstneren selv.

“Torvmosen” er et kunstverk som består av seks bronseskulpturer plassert på forskjellige steder i skolens uteområde. Tematikken i verket er det unike natur- og kulturlandskapet som man finner i skolens nærområde. Skulpturene forteller historien om den viktige funksjonen torvmosen har hatt historisk, men som den også har i dag – og kommer til å ha i det grønne skiftet som ligger foran oss. Betrakteren blir invitert inn i en reise fra torvmosens startpunkt som spore, gjennom vekst og utvikling til ferdig torvmoseplante med kapsler. Torvmosens historiske funksjoner som brensel og antiseptisk remedie blir også belyst, i tillegg til den nåværende og ikke minst framtidige funksjonen som konservering av karbondioksid. Karmøy kommune har utarbeidet et eget formidlingsmateriale som skal brukes i skolens pedagogiske opplegg og som innbyggerne kan få innblikk i via utplasserte QR-koder ved siden av skulpturene.

Organiseringen av arbeidet med dette kunstverket er gjort med utgangspunkt i kommunens vedtatte retningslinjer for kunst i offentlig rom. Rogaland Kunstsenter har som medlem av kunstutvalget vært et rådgivende organ for å etablere de nye retningslinjene, samt bistått i rekrutteringsarbeidet av kunstkonsulent til dette konkrete prosjektet.

RKS gratulerer kunstneren, kunstutvalget, kommunen, skolen og alle innbyggerne på Karmøy med dette flotte og viktige kunstverket!

Foto av Steffen C. Bekkelund