21.11.22

Utlysning: kunstkonsulent – Kleppelunden skule

Utlysning kunstkonsulent – Kleppelunden skule

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.
Klepp kommune bygger ny barneskule til Kleppelunden, og trenger en dyktig kunstkonsulent! Prosjektet skal starte opp så snart som mulig.

Totalbudsjett:
1 000 000 inkl mva

Honorar til kunstkonsulent :
(eks. mva.) kr 80 000

Oppdragsgiver:
Klepp kommune

Mer info om prosjektet:

Klepp kommune bygger ny barneskule for 350 elevar i nær tilknytning til Kleppelunden friområde. Skulen består av 3 bygningsdeler, eit skolebygg med klasserom i 2 etasjar, eit mellombygg med hjerterom der aula, kantine og bibliotek er, og siste del i 2 etasjar med aktivitetssal, garderobar og administrasjon.

Klepp kommune har ein ambisiøs klimaplan, og Kleppelunden skule er bærekraft, nullenergi og lågt klimagassutslepp viktige krav å innfri. Skulen skal produsera eigen energi via solceller, og skal Breeam sertifiseres som det fyrste bygget i Klepp kommune.
Uteområdet til skulen ligg inntil adkomsten til Kleppelunden friområde og derfor er utforminga av skulen og uteområdet prega av at dette skal samhandle med dei grøne områda rundt.

Prosjekteringa er godt i gong, og byggingen startar til sommaren 2022. Skulen skal stå klar til skulestart hausten 2024.

Info om kunstdelen av prosjektet:

Klepp kommune har nyleg fått vedteke reglement for kunstnarleg utsmykking og skal utvelge eige kunstutvalg som gjeld for alle prosjekt- og ei eiga kunstgruppa for kvart prosjekt. Desse gruppene er nå under utvelging.
Kunstkonsulenten si oppgave er i dette prosjektet å laga ein kunstplan for etablering av ny kunst til skulen.
Brukerane i prosjektet er barneskulebarn med lærarar og tesette. I tillegg vil aktivitetssalen med garderobar verta brukt av idrettslag og andre frivillige på kveldstid og i helger. Skulen sitt uteområde er ope heile døgnet, og vil verta brukt av barn og andre på fritida og i helger.
Skulen sine tesette ynskjer at den kunsteriske utsmykkinga skal skapa glede og inspirasjon og heller vera plassert fleire stader i bygget, enn at alt er samla i ein stor installasjon.

Kvalifikasjoner:

– Relevant kunstfaglig kompetanse.
– Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
– Gode samarbeids- og formidlingsevner.
– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknaden skal inneholde:

– Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
– Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).
– CV.

Innsending av søknad:

– Send søknad merket «Sporafjell_konsulent_*ditt navn*» i en samlet PDF til steffen@rogalandkunstsenter.no
– Bruk et filoverføringsprogram (f.eks Wetransfer) dersom filen blir større enn 5 MB
– Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Klepp kommune vil velge kunstkonsulent.
– For spørsmål, ta kontakt per epost.

Søknadsfrist:

– 21. november 2022