21.11.22

Utlysning: kunstkonsulent – Sporafjell barnehage

Utlysning kunstkonsulent – Sporafjell barnehage

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.
Klepp kommune bygger ny barnehage på Sporafjell, og trenger en dyktig kunstkonsulent! Prosjektet skal starte opp så snart som mulig.

Totalbudsjett:
500 000 inkl mva

Honorar til kunstkonsulent :
(eks. mva.) kr 70 000

Oppdragsgiver:
Klepp kommune

Info om prosjektet:

Klepp kommune bygger ny 8 avdelings barnehage på Sporafjell. Prosjektet sitt motto er: «Sammen skaper vi positiv energi!» Barnehagen ligg i ei skrånende tomt nær toppen av Sporafjell og er eit bygg i 2 etasjar med ein administrasjonsetasje på toppen. Barnehagen ligg i tilknytning til eit byggjefelt, og har eit stort og solrikt uteområde mot sør og vest.
For utformingen av barnehagen har universell utforming vore viktig, men planfri og eigen inngang til kvar avdeling. Bygget har 2 gode fellesrom, eit i kvar etasje- og det har også eige vannrom som skal styrka barnas si oppleving av å verta fortroleg i vatn.

Klepp kommune har ein ambisiøs klimaplan, og for Sporafjell barnehage er bærekraft, lågt energiforbruk og lågt klimagassutslepp viktige krav å innfri. Barnehagen skal produsera noko av eigen energi via solceller bla. Uteområdet til skulen ligg inntil byggjefeltet og vil også vera ope for bruk på kveldstid og i helger. Prosjekteringa er godt i gong, og byggingen startar til sommaren 2022. Barnehagen skal stå klar til sommaren 2023.

Info om kunstdelen av prosjektet:

Klepp kommune har nyleg fått vedteke reglement for kunstnarleg utsmykking og skal utvelge eige kunstutvalg som gjeld for alle prosjekt- og ei eiga kunstgruppa for kvart prosjekt. Desse gruppene er nå under utvelging. Kunstkonsulenten si oppgave er i dette prosjektet å laga ein kunstplan for etablering av ny kunst til barnehagen. Brukerane i prosjektet er barnehagebarn med pedagogar og tesette. I tillegg kjem foreldre morgon og kveld for henting og bringing- dei vil også kunna ha glede av den kunstnarlege utsmykkinga.
Barnehagen sine tesette ynskjer at den kunsteriske utsmykkinga skal skapa glede og inspirasjon og heller vera plassert fleire stader i bygget, enn at alt er samla i ein stor installasjon.


Kvalifikasjoner:

– Relevant kunstfaglig kompetanse.
– Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
– Gode samarbeids- og formidlingsevner.
– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknaden skal inneholde:

– Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
– Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).
– CV.

Innsending av søknad:


– Send søknad merket «Sporafjell_konsulent_*ditt navn*» i en samlet PDF til steffen@rogalandkunstsenter.no
– Bruk et filoverføringsprogram (f.eks Wetransfer) dersom filen blir større enn 5 MB
– Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Klepp kommune vil velge kunstkonsulent.
– For spørsmål, ta kontakt per epost.

 

Søknadsfrist:


– 21. november 2022