19.05.23

Kunngjøring: Tildeling av residensplass til kunstnerisk utforsking ved Stavanger byarkiv 2023

Foto: Helene Førde og Tone Andersen
Foto: Helene Førde og Tone Andersen

Kunstnerne Helene Førde og Tone Andersen valgt til å utforske Stavanger byarkiv! 

Rogaland Kunstsenter (RKS) arrangerer høsten 2023 et kunstneropphold for to samtidskunstnere i samarbeid med Stavanger byarkiv. Under kunstneroppholdet vil det foregå kunstnerisk utforskning av Stavanger byarkivs historiske kilder. Utforskningen vil lede til produksjon av kunstverk som kan si noe om byens identitet og synliggjøre deler av Stavangers historie for befolkningen. Kunstverkene vil stilles ut hos RKS/Arkivenes Hus og andre aktuelle lokasjoner i Stavanger i forbindelse med byjubileet som feirer at Stavanger by blir 900 år i 2025. Kunstneroppholdet er støttet av Stavanger kommune.
 
Juryen for tildelingen besto av Jane Sverdrupsen (daglig leder RKS), Steffen C. Bekkelund (rådgiver RKS), Christine Hansen (programrådsmedlem RKS), Mentz von Erpecom Vikse (arkivsjef Stavanger byarkiv) og Berit Bass (rådgiver Stavanger byarkiv).
Juryens kommentar til tildelingen; «Etter en helhetlig vurdering av alle kandidatene finner juryen at billedkunstner Helene Førde og kunsthåndverker Tone Andersen presenterer to prosjekter som vil komplementere hverandre med sine visuelle uttrykk og ulike tematiske vinklinger. Prosjektene har potensiale til god utnyttelse av Stavanger byarkivs historiske kilder. Kandidatene viser evne til å reflektere kunstnerisk rundt historisk materiale de tar i bruk i sin kunstpraksis på en nytenkende måte. Deres prosjekter kan gi ny innsikt i arkivet og si noe om byens identitet og samfunnsstrukturer ved hjelp av to særegne prosjekter som holder høy kunstfaglig kvalitet.»
 

 

Om kunstnerne:

Helene Førde er en interdisiplinær kunstner med mastergrad i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art programmet i 2014. Hun er for tiden basert i Bergen. Førde har de senere år hatt utstillinger, oppdrag og residencies i Norge, Italia, Sverige, Tyskland, Østerrike, Kina og USA. I 2018 fikk hun tildelt OCAs 1-årige residency ved ISCP New York. I sin kunstneriske praksis arbeider Førde med installasjoner og skulpturelle arbeider, gjerne med lyd og interaktive elementer som en integrert del av verket. Fotografi, trykk, tegning, tekstil og lysarbeid er også del av hennes praksis. En stedssensitiv tilnærmingsmåte er et viktig og gjennomgående trekk i arbeidet. Tematisk er Førde interessert i å utforske verdier, minner, persepsjon, og steders særegne historie og karakter. Flere tidligere verk fokuserer på arbeidsliv, kulturhistorie og livsmønstre, i møte med ny tid, endring, miljøutfordringer og aktuell politikk. Naturen står sentralt i hennes arbeid, og verkene undersøker hvordan mennesket forholder seg til naturen, på godt og vondt. 

Helene Førde om tildelingen: ”Det var en gledelig overraskelse å bli oppringt av Rogaland Kunstsenter og Stavanger byarkiv med nyheten om at jeg hadde blitt tildelt arbeidsopphold ved byarkivet i høst. Jeg ser veldig fram til å bli bedre kjent med arkivene, utforske dem, og lære mer om både metoder for lokal informasjonsinnhenting og Stavangers historie og utvikling. Ettersom jeg, i min kunstneriske praksis, hovedsakelig arbeider med stedssensitive prosesser, vil oppholdet ved Stavanger byarkiv gi meg et verdifullt grunnlag for å utvikle helt nye verk til den kommende utstillingen i Rogaland Kunstsenter.” 
 

Tone Andersen er billedkunstner med en mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. Hun har i tillegg utdannelse innen film- og TV-produksjon. For sitt masterprosjekt “© for Change” mottok Andersen Norske Kunsthåndverkeres studentpris i 2019. Hun jobber med en rekke ulike medier, inkludert allerede eksisterende materialer, keramikk og nye medier med hovedfokus på video. Andersen har blant annet hatt utstillinger i Bergen Kunsthall, Kraft, Sørlandets Kunstmuseum, Rogaland Kunstsenter og Gyldenpris Kunsthall. Hun bor og arbeider i Bergen. 

Tone Andersen om tildelingen:Jeg gleder meg veldig til å begynne utforskningen i Stavanger byarkiv. Dette er på mange måter et drømmeprosjekt for meg, blant annet pga min interesse for arkiver og det at jeg får gjenoppleve mitt liv som student på Ullandhaug.   

Enten det er gjennom fotografier, skriftlige dokumenter eller andre gjenstander, tror jeg at arkiver har makt til å utfordre dominerende narrativ og avsløre skjulte sannheter om menneskelig erfaring. Derfor er jeg opptatt av å utforske krysspunktene mellom identitet og arkiver, og bruke mine funn til å bidra til en mer nyansert forståelse av verden vi lever i.”

 

Stavanger byarkiv om samarbeidet med Rogaland Kunstsenter: Jeg synes samarbeidsprosjektet med Rogaland Kunstsenter om kunstneropphold for to samtidskunstnere er svært spennende. Særlig med tanke på at samtidskunsten bringer med seg et mangfold av uttrykk og metoder for utforskning og formidling av arkiver. Det er ikke slik at formidling av arkiver og historie bare er forbeholdt historikere og forskere. Målsetningen med prosjektet er å formidle våre historiske kilder på nye måter som kan engasjere nye publikumsgrupper. Jeg håper kunstnerne og prosjektet kan hjelpe oss med å gå dypere i de historiske kildene, berøre følelsene våre rundt byens identitet, og gi oss en annen forståelse og opplevelse av historien.”

Mentz von Erpecom Vikse, arkivsjef Stavanger byarkiv.