25.05.23

Seminar: Kunsten og arkivet

Fra workshop på Atelier Nord, mars 2022. Foto: Ida Lykken Ghosh
Fra workshop på Atelier Nord, mars 2022. Foto: Ida Lykken Ghosh

Seminar: Kunsten og arkivet

Sted: Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17, 4013 Stavanger

Tidspunkt: torsdag 25. mai kl 13:00 – 16:15

 

Nasjonalmuseet, Rogaland kunstsenter og CAS — Contemporary Art Stavanger inviterer til seminar om arkivering.
Seminaret er gratis. Påmelding gjøres HER og er påkrevd, da vi har et begrenset antall plasser. Vi ber om at deltagere tar med egen laptop samt noen egne kunstverk i form av digitale filer. Grunnet begrenset kapasitet ber vi deg om å gi beskjed snarest dersom du er påmeldt og likevel ikke kan delta.

 

Program:

Kl 13:00-14:00
Foredrag Hvor har jeg dette brevet nå igjen? – Dokumentasjon av egen virksomhet for kunstnere v/ Berit Bass fra Stavanger byarkiv:
Stavanger byarkiv har lang erfaring med ordning og bevaring av dokumenter og bilder fra kommunale og private aktører. Mye av byarkivets arbeidspraksis kan anvendes i det private rom også. I dette foredraget deler Bass erfaringer og reflekterer over hvordan kunstnere kan nyttiggjøre disse.

Berit Bass er rådgiver ved Stavanger byarkiv

Kl 14:00-14:15
Pause med kaffe/te servering

Kl 14:15-16:15
Workshop v/ Håvard Oppøyen fra Nasjonalmuseet:
Introduksjon av Videokunstarkivet – et referansearkiv og en portal for kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere og forskere. Arkivet tilbyr kunstnere mulighet til å lagre verksopplysninger og filer på en trygg måte slik at videoverk blir bevart for ettertiden. Workshopen gir en innføring i hvordan du kan laste opp og registrere informasjon om egne videoverk.

I løpet av workshopen vil vi se på informasjon og metadata knyttet til verk og hvordan opplasting av filer foregår. Det gis en innføring i hvordan arkivet er strukturert og hvordan det brukes av kuratorer, kunsthistorikere og forskere. Det vil også være mulig å få svar på spørsmål om rettigheter.

Håvard Oppøyen er ansvarlig for Videokunstarkivet ved Nasjonalmuseets bibliotek- og arkivseksjon. Oppøyen er filmarkivar og har tidligere arbeidet ved Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket, hvor han har jobbet med bevaring, restaurering og formidling av film.

 

Videokunstarkivet startet som et pilotprosjekt initiert og finansiert av Norsk kulturråd i 2011, og PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) utviklet arkivet i perioden 2011-2015. Siden januar 2021 har Videokunstarkivet vært et referansearkiv i Nasjonalmuseets biblioteks- og arkivseksjon. Målet er et levende og oppdatert arkiv, en verksoversikt over videokunst og all beslektet kunst laget i Norge.

 

CAS— Contemporary Art Stavanger er et nettbasert kunsttidsskrift. Gjennom vårt arbeid har vi som mål å skape et meningsfullt ordskifte relevant for Stavangerregionens kunstscene, samtidig som innholdet kobles til en større nasjonal og internasjonal diskurs – vi publiser derfor både på norsk og engelsk. Vi ønsker å utforske de mulighetene som ligger i nettformatet, og ulike måter å jobbe med skribenter, gjester og format innenfor kreativ skriving og kritikk.

 

Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst, og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere.

 

Stavanger byarkiv har eksistert siden 1967, dog byens arkiver har en historie som går mye lengre tilbake.
Byarkivet har ansvar for kommunens arkiver og for rettighetsdokumentasjonen til innbyggerne.
Byarkivet utvikler nye måter å ivareta viktig dokumentasjon, f.eks. gjennom digitalisering av eldre materiale og dokumentasjon i barnehage og skole.