10.08.23

Daglig leder Jane Sverdrupsen videre til Kunstgarasjen i Bergen

Fotograf: Fie von Krogh

 

En stor takk til Jane Sverdrupsen!

I tre år har Jane Sverdrupsen vært daglig leder for vårt kunstsenter her i Rogaland.

Jane har sin familiære base i Bergen, og da muligheten for en spennende stilling i byen dukket opp, var det klart at hun ikke kunne takke nei til dette. Vi er lei for å miste en fremragende daglig leder og betydelig ressurs for Rogaland Kunstsenter. Årsmeldingene for 2021 og 2022 forteller oss om stor aktivitet ved kunstsenteret og andre arrangementer i regi av RKS.

Jane har hatt et ansikt utad som aktiv talsperson for RKS. Gjennom en lang koronapandemi med nedstenginger deltok Jane offentlig digitalt ved åpning av utstilling på Hå gamle prestegård, i paneldebatt ved Bjergstedkonferansen 2021 og flere anledninger med intervju i avisen og på lokalradio.

Foruten et spennende, mangfoldig og kritikerrost utstillingsprogram med jevn fordeling av utstillinger innen begge feltene, billedkunst og kunsthåndverk, gjennomføring av store og små prosjekter, seminarer, presentasjoner, kunstnersamtaler og deltakelse på internasjonal kunstmesse i løpet av disse tre årene, er avtalen om overtakelse av visning av den årlige Vestlandsutstillingen også godt i havn, med første visning ved RKS i 2022: 100 års jubileumsutstillingen. Et høydepunkt i utstillingsprogrammet i vår må nevnes; kuratering av Turi Gramstad Olivers retrospektive utstilling «Kretsløpet» hvor ca.220 personer kom til åpningen og den hadde litt over 1300 besøkende alt i alt. «Denne utstillingen ville det ikke blitt noe utav uten Jane» sier Turi selv i takknemlighet.

Jane har vært og er en enestående driftig person med ambisjoner for både det lokale, det nasjonale og det internasjonale kunstmiljøet, gjennom flere prosjekter. Her må nevnes det banebrytende utvekslingsprosjektet mellom Rogaland Kunstsenter i Norge og CulturArte Dominicana i Den dominikanske republikk, med utstillingen ved RKS “SUSURRO: Poetisk kvinnelighet” hvor de fem dominikanske kunstnerne Inés Tolentino, Belkis Ramírez, Citlally Miranda,Scherezade García og  Raquel Paiewonsky tok opp spørsmål knyttet til kvinners levekår i landet. Prosjektet avrundes nå med utstillingen «Intimated Structures» i nasjonalgalleriet i Palacio de Bella Artes, Santo Domingo, med fem norske kunstnere fra Vestlandet; Vegard Ekberg, Gro Gjengedal Navelsaker De-Martine, Rita Marhaug, Lars Korff Lofthus og Ingvild M. Eikeland.

Grunnet fravær av høyere akademisk utdanning innen samtidskunst i Rogaland inngikk Jane et samarbeid med Kunstakademiet ved UiB om å bringe enkelte Ph.d.-kandidaters prosjekter til Rogaland for å gi fylkets kunstnere mulighet til å ta del i denne diskursen og hente inspirasjon fra den. Hun har også opprettet et midlertidig atelierfellesskap i ledige arealer i jugendhuset som ble et rimelig sted å kunne jobbe for fem kunstnere for en periode på 1,5 år.

Utfordringer med flytting av lokaler har tatt mye fokus disse årene og Jane har etablert et godt samarbeidsforhold til lokale politikere og kommunen ved Stavanger Utvikling. Få måneder etter hennes tiltredelse ble det kunngjort i Stavanger Aftenblad at Stavanger kommunes politikere ønsket å etablere Mediebyen på Nytorget, og at Rogaland Kunstsenter dermed måtte ut av sine lokaler i Nytorget 17 til fordel for Metropolis. Faren for utkastelse fra Nytorget 17 har periodevis vært til stede for RKS over mange år, men nå var det alvor. En viktig og omfattende prosess ble dermed startet i 2021 med mål om å ivareta Rogaland Kunstsenters funksjon og fremtidige drift i ny lokasjon. Jane arbeidet også spesifikt for at Studio17 skulle bli inkludert i denne prosessen, selv om Stavanger kommune ikke er forpliktet til å bistå kunstnerdrevne prosjektrom på samme vis som i sin rolle som vertskommune for kunstsenteret. Janes konstruktive dialog med kommunen og kommunens politikere har resultert i muligheten for en svært gunstig fremtid for Rogaland Kunstsenter. Klare planer for dette er nå nedfelt i Stavanger kommunes nye Plan for visuell kunst 2023- 2027 (vedtatt av Stavangers kommunestyre 19.06.2023). Planen beskriver kunstsenteret i sin endelige lokasjon på Nytorget sammen med Kunstskolen i Stavanger, i et fullstendig rehabilitert lokale som utvides på begge sider av det opprinnelige Jugendhuset. Arkitektforslagene til dette inkluderer et visningsrom for kunst på bakkeplan av en kvalitet som aldri tidligere har vært mulig for RKS å få til i Jugendhuset alene.

Selve driften av RKS har blitt mer profesjonalisert under Janes lederskap, med en styrket økonomi og innførsel av mer stabile systemer, bedre rutiner og oppgradering av eksisterende fasiliteter i påvente av utflytting. Flere av våre ønsker for midlertidig lokasjon mens rehabilitering av jugendhuset foretas har dessverre ikke gått i oppfyllelse; så som flytting til den gamle prestegården i Erichstrups gate. Men Jane har en evne til å se fremover og flere forslag kom på bordet, som f.eks. leie av sentrale Klubbgaten 1. Dessverre skulle Thon-gruppen etter hvert ha langt mer i leie enn hva vi hadde til rådighet i vårt budsjett. Men igjen; Jane har utarbeidet en god plan i samarbeid med Stavanger Utvikling for overgangen til ferdig rehabilitert lokale som vil arbeides videre med.

Styret vil rette en stor takk til Jane for det gode samarbeidet, hennes ryddighet og positivitet.

Vi ønsker henne masse lykke til i ny stilling som daglig leder ved Kunstgarasjen i Bergen.

Stavanger 02.08.2023

 

Med vennlig hilsen

Fie von Krogh
Styreleder, Rogaland Kunstsenter

 

Kommentar fra Jane Sverdrupsen:

Det er med vemod overfor de hyggelige og flinke kunstnerne og samarbeidspartnerne jeg har hatt gleden av å møte i årene som daglig leder ved Rogaland Kunstsenter at jeg nå tar farvel med denne rollen i Rogalands kunstmiljø, for å gå inn i en ny lederstilling som støtter profesjonelle kunstnere i Vestland fylke.

I min tid som daglig leder har jeg hatt fokus på arbeidet med å sikre Rogaland Kunstsenter en gunstig fremtid på Nytorget og samtidig skape muligheter for både billedkunstnere og kunsthåndverkere til å få vist og formidlet sin kunst til et større publikum. At dette har omfattet prosjekter i utlandet anser jeg som viktig for kunstneres karriere etter en lengre periode med reiserestriksjoner grunnet korona. Etter hvert har det blitt flere nyskapende samarbeid, med samarbeidspartnere jeg ønsker å takke.

Utstillingsutvekslingen mellom Den dominikanske republikk og Norge er eksempelvis den første av sitt slag noensinne, og hadde ikke funnet sted uten medvirkning fra Stavangerbaserte Belkis Gundersen.

Et annet igangsatt samarbeid er med Stavanger byarkiv som samarbeidspartner, hvor to kunstnere får anledning til å gjennomføre hvert sitt kunstneropphold for å utforske Stavanger byarkivs historiske kilder. Utforskningen vil lede til produksjon av kunstverk som vil stilles ut hos RKS/Arkivenes Hus i forbindelse med byjubileet som feirer at Stavanger by blir 900 år i 2025. Det er naturlig å takke Stavanger byarkivs arkivsjef Mentz von Erpecom Vikse for sitt engasjement og genuine interesse for samtidskunstnernes evne til å bruke historiske kilder til å berøre følelser rundt en bys identitet, og gi oss en annen forståelse og opplevelse av historien.

Da jeg tiltrådte som ny daglig leder ved Rogaland Kunstsenter høsten 2020 var samfunnet sterkt preget av koronapandemi og stadig skiftende koronarestriksjoner. Å bli kjent med det lokale kunstmiljøet måtte dermed skje i små steg. En stor hjelp kom i form av å bli invitert som medkurator for Stavanger Kunstmuseums utstilling «Fra Balkongen», som ble vist samme høst. Det ble viktig og fornøyelig å få innsyn i et stort antall lokale kunstnerskap gjennom kunstmuseets Open Call til denne utstillingen. Å bli møtt med gjestfriheten og profesjonaliteten til kunstmuseets direktør Hanne Beate Ueland og hennes to ansatte Vibece Salthe og Helga Nyman gjorde inntrykk, og utgjorde en flott velkomst til regionen.

Planene for et rehabilitert Nytorget 17 i samlokasjon med Kunstskolen i Stavanger er utarbeidet i samarbeid med Olav Mariero og hans stab ved Stavanger Utvikling, og ikke minst Kunstskolen i Stavangers egen visjonære rektor John Øivind Eggesbø. Prosessen har vært svært god og jeg vil benytte anledningen til å takke dem for deres entusiasme og løsningsorienterte dialog.

Jeg vil også rette en stor takk til Rogaland Kunstsenters styre, som har gitt meg sin solide og langsiktige støtte, og mulighet til å realisere spennende planer for kunstsenteret.

Jeg er veldig glad for de faglige og organisatoriske resultatene jeg har oppnådd i løpet av disse tre årene. Men selv om det har vært både lærerikt og engasjerende å inneha rollen som daglig leder ved RKS ser jeg nå frem til nye utfordringer i min kommende stilling som daglig leder ved Kunstgarasjen i Bergen, som er kunstnernes eget galleri for samtidskunst i Vestland fylke. Jeg kjenner både galleriet og mange av dets medlemmer godt. Bergen er byen hvor jeg har mitt barn og mitt hjem, og har jobbpendlet fra de siste to årene.

Avslutningsvis vil jeg takke for meg, og hilse til alle dere som har sørget for positive og inspirerende opplevelser i tiden som daglig leder ved Rogaland Kunstsenter!

 

Med vennlig hilsen,

Jane Sverdrupsen
Daglig leder, Rogaland Kunstsenter