18.08.23

Utlysning: kunstkonsulent til Strømvig barnehage (NB: utsatt søknadsfrist)

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.

Stavanger kommune søker kunstkonsulent til en ny barnehage under planlegging i Godalen.

 

Totalbudsjett:

500 000,- (inkl. mva)

Honorar til kunstkonsulent:

48 000,- (uten. mva)

Oppdragsgiver:

Stavanger kommune

Kontaktperson hos oppdragsgiver:

Janne Weisser

janne.weisser@stavanger.kommune.no

928 64 733

 

Informasjon om prosjektet:

Stavanger kommune har under planlegging en ny barnehage (Strømvig barnehage) med fire avdelinger i Godalen. Etter planen skal bygget stå ferdig i 2024. Intensjonen har vært å skape et imøtekommende bygg med en lun og trygg atmosfære, som både barn og voksne vil trives i.

Det har stor betydning at barn introduseres for kunst i tidlig alder. Skoler og barnehager er prioriterte bygg når kunstmidlene disponeres til ulike prosjekter.

Både barn og ansatte vil ha stort utbytte av at det gjennomføres kunstprosjekt som tar utgangspunkt i barns hverdag og nærmiljø, er inkluderende og som legger vekt på deltakelse og mangfold.

 

Kvalifikasjoner:

  • Relevant kunstfaglig kompetanse.
  • Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

 

Søknad skal inneholde:

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).
  • CV

 

Innsending av søknad:

  • Send søknad merket «Strømvig_konsulent_*ditt navn*», i en samlet PDF, til post@rogalandkunstsenter.no
  • OBS: Bruk et filoverføringsprogram for filer med størrelse på mer enn 20 MB.

 

Søknadsfrist:

NY FRIST: 11. september, 2023

 

Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Oppdragsgiver velger kunstkonsulent. For spørsmål, ta gjerne kontakt per epost.