22.08.23

Utlysning: Rogaland Kunstsenters regionale stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2023

Rogaland Kunstsenter (RKS) lyser ut to regionale stipend fra BKH i 2023 på kr. 100 000 hver!

Regionale stipend fra BKH skal gå til individuelle kunstnere som har som har sin kunstneriske virksomhet i Rogaland. Stipendene har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet.

Vinnere av stipend vil få anledning til å stille ut i en duo-utstilling i RKS sitt galleri høsten 2024.

Søknaden skal bestå av en samlet PDF på maks 5 MB inneholdende en kunstfaglig begrunnelse på skandinavisk eller engelsk på inntil 600 ord, CV og inntil 8 bilder av relevante arbeider og tidligere prosjekt. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad merkes med “Regionale stipend fra BKH_Navn på søker” og sendes til post@rogalandkunstsenter.no 

Kun søknad på e-post godtas.

Søknadsfrist 1. oktober 2023!

 

Tildelingskriterier

· Stipendet tildeles en kunstner eller kunsthåndverker med tilknytning til Rogaland.

· Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet.

· Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

· Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

· Rapport må presenteres for RKS i form av et foredrag, utstilling eller lignende sammen med kostnadsoversikt innen ett år etter at stipendet er mottatt. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

· Rogaland Kunstsenter (RKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av  prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Rogaland Kunstsenters regionale stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). RKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

· Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

Søknadene vurderes av en kunstfaglig jury og tildeling vedtas av styret ved Rogaland Kunstsenter. Tildeling skjer innen utgangen av året.

Mer informasjon finner du her: www.kunstfond.no