13.02.24

UTLYSNING: DKS-LAB 2024

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS), som legger til rette for å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Les mer  

 

Er du profesjonell kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken (DKS). Rogaland Kunstsenter (RKS) inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i fylket til å søke om å få delta i et produksjonsverksted i løpet av august 2024. Det vil innebære én introduksjonsdag i juni, samt fire dager fordelt på ukene 34 og 35. Rogaland Kunstsenter dekker utgifter til evt. reise innen Rogaland, opphold og 5 dager med DKS-honorar på totalt kr. 25.000 pr deltaker (kr 5000,- pr. dag). Kunstnergrupper er velkomne til å søke, men honoraret må deles på antall kunstnere i gruppen. Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag til DKS-prosjekt. Rogaland Kunstsenter støtter også produksjonskostnader (opptil 10 000,-) knyttet til prosjektet. 

 

Hva slags prosjekter ser vi etter?  

RKS ønsker forslag fra profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet. Vi søker især kunstnere med liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker å jobbe innenfor området. Vi ser på mangfold som en styrke.  

 

Hva skjer i løpet av DKS-LAB ved Rogaland Kunstsenter?  

DKS-LAB er en verkstedsbasert samling med diskusjoner deltakerne imellom. I programmet får dere anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk. Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideer og metodevalg. Målet med DKS-LAB er at deltakerne i etterkant vil levere sine videreutviklede prosjekter til den nasjonale DKS-portalen som har frist 1. oktober hvert år. Der kan DKS-prosjektene bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker eller kommuner i Norge. 

 

Vi trenger:  

  • Kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med fotodokumentasjon), maks 1 side med tekst og inntil 6 bilder 
  • Skisse for DKS-prosjekt for videreutvikling i DKS-LAB, maks 2 sider (merk at vi ikke er ute etter ferdige prosjekter, men opplegg som kan utvikles videre i DKS-lab’en). Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående). Inkludere et budsjett. 
  • CV (maks 2 sider). 

 

Dokumentene merkes med ditt navn og “DKS-LAB 2024 Rogaland” og sendes samlet i en pdf. fil på max 20 MB til post@rogalandkunstsenter.no  

 

Søknadsfrist: 15. mars 2024 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med DKS-ansvarlig Carlos A. Correia: carlos@rogalandkunstsenter.no  

 

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, DKS Rogaland og Rogaland Kunstsenter