12.06.24

Stavanger Gentrification Workshop

NORSK:

Dato:
lørdag 22. og søndag 23. juni
Klokken: kl. 13.00-15.00 (begge dagene)
Sted: Rogaland Kunstsenter

Vær med å del dine meninger om gentrifisering i Stavanger.
Vi tilbyr gratis kaffe og vegansk snacks.

 

Listen to the City er et Seoul-basert urbanistisk kollektiv som har kjempet mot autoritær, markedsdrevet planlegging gjennom feministisk grasrot urban/øko-aktivisme og hvordan dette bidrog til endringer i perspektiver på urbane spørsmål så vel som byplanleggingslover i Sør-Korea.

Vi ønsker å diskutere gentrifiseringsprosessen i Stavanger og hvordan den påvirket folk. Og resultatene vil bli delt på utstillingen på Rogaland Kunstsenter fra 29.august til 15 september (2024) sammen med infografikk og filmer om gentrifisering i Stavanger og Seoul.


Dette arrangementet er del av Folkegata-prosjektet. LES MER 

 

ENGLISH:

Date: Saturday 22nd and Sunday 23rd of June
Hours: 13.00-15.00 (both days)
Location: Rogaland Kunstsenter


Please share your opinion on gentrification in Stavanger
With free Coffee and Vegan Snacks


Listen to the City is a Seoul-based urbanist collective has fought against authoritarian, market-driven planning through feminist grassroots urban/ eco-activism and how this contributed to changes in perspectives on urban issues as well as urban planning laws in South Korea.

We want to discuss on gentrification process in Stavanger and how it affected people. And the results will be shared on the exhibition at Rogaland Kunstsenter from 29.08 to 15. 09, 2024 along with infographics and films on gentrification in Stavanger and Seoul.

 

This event is part of the Folkegata project, READ MORE