Fagressurser innen kunst i offentlig rom

 

Seminarer og konferanser:

Seminar: Informasjonsmøte for kunstkonsulenter (30.09.19) ved Rogaland Kunstsenter

Seminar: “Registrering av kunst i kommuner” (11.02.19) på Bryne rådhus

Konferanse: “Offentlig kunst i byutvikling” (16.-17.02.17) i Tromsø

Seminar: “Vedlikehold av kunst i offentlig uterom” (17.11.15) i Sandnes

Seminar: “Å kuratere og produsere kunst i offentlig rom” (03.-04.12.15) i Trondheim 

Seminar: “Kirken og kunsten” (21.03.15) i Sandnes

 

Rapporter:

KORO-rapport: Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (2015)

 

Anbefalt faglitteratur:

Kommer