17.11.15

Seminar: Vedlikehold av kunst i offentlig uterom – nyttige dokumenter og videoforelesninger

Skulpturkonservator Joanna Hench og Janne Weisser fra Sandens kommune på befaring. Foto: Kristel Talv
På denne siden finner du all informasjon om seminaret “Vedlikehold av kunst i offentlig uterom”  arrangert på KINOKINO i Sandnes 17. november 2015. Her ligger programmet, informasjon om foredragsholdere, seminarnotater og videoer av alle foredrag.
 
Rogaland Kunstsenter i samarbeid med Sandnes kommune og NOKU Rogaland inviterer til et gratis seminar om vedlikehold av kunst. Seminaret er aktuelt for de som koordinerer og/eller utfører vedlikeholdsarbeidet av kunst i offentlig eie i kommuner, for kunstutvalgene og de som godkjenner ny offentlig kunst i sin kommune, og for kunstnere og kunstkonsulenter som jobber med offentlig rom.
 
FOREDRAGSNOTATER
 
 
Videoforedrag på YouTube på Rogaland Kunstsenter kanalen:
 
Del 1 /4  Sandnes kommunes prosess med å bestille en tilstandsrapport, vedlikehold av kunsten og utfordringene med kunst i uterom. Janne Weisser. 26 min.
Del 2 /4  Juss og folkeskikk. Joanna Hench. 28 min.
Del 3 / 4 Vedlikehold. Joanna Hench. 42 min.
Del 4 /4 Vedlikehold, metoder og utstyr. Joanna Hench 57 min.
 
 
Seminaret har fått støtte fra Rogaland fylkeskommune og KORO – Kunst i Offentlig Rom. 
 
Tid: 17. november 2015 kl. 9.30-15.30.
Sted: KinoKino i Sandnes. 

Av erfaring er vedlikehold av kunstverk i offentlig rom en utfordring på mange plan for flere av kommunene i Rogaland. Arbeidet krever en viss kompetanse i konservering og vedlikehold, koster penger og har lav prioritet. Sandnes kommune har tatt tak i utfordringen og bestilt en tilstandsrapport/vedlikeholdsplan av all offentlig kunst i uterommet til kommunen.

Rogaland Kunstsenter ser på vedlikehold av offentlig kunst som et viktig tema å ta tak i og inviterer til et seminar med innlegg fra skulpturkonservator Joanna Hench fra Oslo og Janne Weisser fra Sandnes kommune. Utgangspunktet og eksemplene i seminaret vil være Sandnes kommunes kunstsamling i offentlig rom, men eksemplene har en overføringsverdi til andre kunstverk i andre kommuner.

PROGRAM

09.30. Registrering
10.00. Velkomst ved Kristel Talv ved Rogaland Kunstsenter
10.05. Innlegg av Janne Weisser om Sandnes kommunes prosess med å bestille en tilstandsrapport og vedlikehold av kunsten. Hva er utfordringene.
10.30. Spørsmål + kort pause
10.40. Del 1. Juss og folkeskikk. Presentasjon av juridiske spørsmål ved Joanna Hench: Forklaring av hvilke retningslinjer og lover man må følge (åndsverksloven). Konsekvenser av å ta i mot et kunstverk, eierforhold, vedlikeholdsansvar, kondemnering osv.
11.10. Evt spørsmål + kort pause
11.20. Del 2. Innlegg ved Joanna Hench om hvordan man best tar vare på skulpturer i uterom, konservatorens rolle, verdibevaring, de vanligste materialene i skulpturer, nedbrytning og risikofaktorer.

12.00. Lunsj
12.45. Del 3. Innlegg ved Joanna Hench: Vedlikehold, metoder og utstyr. Hun viser til tilstandsrapporten bestilt av Sandnes kommune.
13.30 Befaring i uterom med Joanna Hench. Vi ser på kunstverk ute i Sandnes sentrum i vanlig forekommende materialer. Dette gir innblikk i hva som trengs av vaskemidler og utstyr, og hvordan man utfører det rent praktisk.
15.30 Avslutning.

FOREDRAGSHOLDERE

Privatpraktiserende skulpturkonservator Joanna Hench har studert tre år på monumentalkunstlinjen på Den Kongelige Danske Konservatorskolen i København. I tillegg har hun studert arkeologi, geologi, kjemi, bygningsbevaring og skulptur. Hench har vært skulpturkonservator på Vigeland-museet, for skulpturparkene på Løren (Peer Gynt-parken), Ekeberg og Tjuvholmen i Oslo, samt Kistefos på Jevnaker. Hun har rådgitt i forbindelse med utplassering av kunstverk, laget tilstandsrapporter, vedlikeholdsplan og vaskeanvisninger for samlingene, utført jevnlig vedlikehold og konservert skulpturene. I 2014/2015 laget hun tilstandsrapporter med vedlikeholdsplan for Sandnes kommunes samling av utendørskunst.

Rådgiver Janne Weisser er ansvarlig for arbeid med kunst i offentlig rom i kulturavdelingen i Sandnes kommune.

Kristel Talv er rådgiver i arbeid med kunst i offentlig rom på Rogaland Kunstsenter og er kontaktperson for kommuner og kunstkonsulenter i deres arbeid med offentlig utsmykking.

 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. Kunstsenteret kan tilby reisestøtte til deltagere mot faktura med kvitteringer for offentlig transport eller kilometergodtgjørelse. Send faktura til kristel@rogalandkunstsenter.no senest 1 måned etter seminardato.

sandnesposten liten

 

Se artikkel i Sandnesposten 10.02.15: Nå skal byens skulpturer opprustes.

 

Ta kontakt med Kristel Talv, kristel(a)rogalandkunstsenter.no hvis du har spørsmål angående seminaret.

Foto fra seminaret (bilder tatt av Hallvard Fagerland):

IMG_7838 IMG_7839 IMG_7845 IMG_7836 IMG_7831 IMG_7791 IMG_7783 IMG_7781