13.02.20

Utstilling: Skaus

SKAUS 
13.02. – 10.05.2020

Utstillingsåpning torsdag 13. februar kl. 18

Skaus er en plattform – samtidig vert og okkupant, en støttestruktur som igangsetter møtepunkt mellom steder, kunstnere, institusjoner, sosiale infrastrukturer og publikum. 

I denne piloten vises Skaus parallelt på Rogaland Kunstsenter og på en ventetomt ved TOU. Disse to stedene bindes sammen gjennom en kropp, en struktur i to versjoner, som vil utvikle seg i ulike retninger i løpet av utstillingsperioden. I flere prosjektfaser vil en rekke kunstnere og kunstnergrupper arbeide stedsspesifikt, og uavhengig handle ut fra de strukturer og kunstneriske forutsetninger som har oppstått i rommet (RKS) og på stedet (TOU).

Intensjonen med Skaus er å trekke fluktlinjer, forme og akkumulere arbeid, og åpne opp for narrativer. Ved å utforske nye samarbeidsformer og metoder utfordres ideer knyttet til opprinnelse, forfatterskap og reproduserbarhet. Prosjektet bygger på ideen om kontinuerlig endring og tar form av en endeløs utstilling, som etter denne piloten vil flytte til nye steder og innta nye former. 

Skaus er initiert og utviklet av Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten. De opererer som sammenkallere i følgende hendelser:

Innvielse: 13.-16.02.
Markus Bråten, Mari Kolbeinson, Håvard Sagen (RKS og Ventetomt, TOU)

Fase 1: 05.-08.03.
Andreas Amble (Ventetomt, TOU)
Linda Lamignan (RKS)

Fase 2: 26.-29.03.
Ingrid Furre (Ventetomt, TOU)
Ingeborg Kvame (RKS)

Fase 3: 16.-19.04.
Edvine Larssen (Ventetomt, TOU)
Héloïse Delègue (RKS)

Fase 4: 07.-10.05.
Benjamin Hickethier w/ Byverksted (Ventetomt, TOU)
Jessica Warboys & Morten Norbye Halvorsen (RKS)

Sammenkallere: Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten
Aktører: Linda Lamignan, Andreas Amble, Ingeborg Kvame, Ingrid Furre, Edvine Larssen, Héloïse Delègue, Jessica Warboys & Morten Norbye Halvorsen, Benjamin Hickethier & Byverksted. 
Veileder: Apichaya Wanthiang

Skaus er støttet av Kulturrådet, Stavanger Kommune, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland og Bright Norway As avd. Stavanger.

 

Les Stavanger Aftenblad om Skaus-plattformens videre ferd til Malmö og New York. SA 08.04.21

08.04.21 Skal okkupere rom til stavangerkunst i New York – del 1
08.04.21 Skal okkupere rom til stavangerkunst i New York – del 2

 

Foto tatt av Håvard Sagen og Oddbjørn Aarstad

//

SKAUS
13.02. – 10.05.2020

Exhibition opening Thursday February 13 6pm

Skaus is a hosting and occupying platform. It is a support structure that instigates encounters between sites, artists, institutions, social infrastructures and the audience.

In this pilot, a parallel exhibition takes place at Rogaland Kunstsenter and at a development lot next to TOU. These two sites are linked together by one body, a structure in two versions, which will evolve in different directions during the exhibition period. Through several project phases, a number of artists and artist collectives are invited to work site-specific and independently act upon the given structures and artistic conditions that have emerged in the space (RKS) and on-site (TOU).

The intention is to draw lines of flight, moulding and accumulating works, and open up narratives. The aim is to explore different forms of collaboration, working towards an informal and shared authorship. Continual change is an intrinsic part of the project, which takes form as an endless exhibition that will move to other sites and form new configurations.

Skaus is initiated and developed by Håvard Sagen, Mari Kolbeinson and Markus Bråten. They act as convenors in the following events:

Initiation: 13.-16.02.
Markus Bråten, Mari Kolbeinson, Håvard Sagen (RKS and Development lot, TOU)

Phase 1: 05.-08.03.
Andreas Amble (Development lot, TOU)
Linda Lamignan (RKS)

Phase 2: 26.-29.03.
Ingrid Furre (Development lot, TOU)
Ingeborg Kvame (RKS)

Phase 3: 16.-19.04.
Edvine Larssen (Development lot, TOU)
Héloïse Delègue (RKS)

Phase 4: 07.-10.05.
Benjamin Hickethier w/ Byverksted (Development lot, TOU)
Jessica Warboys & Morten Norbye Halvorsen (RKS)

Convenors: Håvard Sagen, Mari Kolbeinson, Markus Bråten
Stakeholders: Linda Lamignan, Andreas Amble, Ingeborg Kvame, Ingrid Furre, Edvine Larssen, Héloïse Delègue, Jessica Warboys & Morten Norbye Halvorsen, Benjamin Hickethier & Byverksted. 
Advisor: Apichaya Wanthiang

Skaus is supported by Kulturrådet, Stavanger Kommune, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland and Bright Norway As dept. Stavanger.