10.04.16

Nyttig informasjon og lenker innen kunst i offentlig rom arbeid

Retningslinjer for kunst i offentlig rom i kommuner i Rogaland 

 

Retningslinjer for kunst i offentlig rom i KORO – kunst i offentlig rom

 

Søke støtte i KORO

KORO – Kunst i offentlig rom i Oslo. Jobber først og fremst med kunst i offentlig rom i statlige anlegg. Deler ut en sum i året også til kommunale og fylkeskommunale bygg.

  • Her kan du lese om KOM ordningen til KORO og tidligere tildelinger. Kommuner og fylkeskommuner kan søke tillegg fra KORO, 50% ekstra midler for permanente kunstprosjeker i offentlige bygg/rom. Skal du søke i KOM ordning må du ha engasjert en kunstnerisk prosjektleder og sammen med kommunen skrive søknaden. KOM har to søknadsfrister per år. Fristene er normalt 1. februar og 1. september. Man kan også søke til formidlingstiltak som for eksempel seminar.

Søke støtte fra andre steder

Andre dokumenter

 

Kunstkonsulenter

  • KOROs konsulentregister. Den som leder arbeid med et utsmykkingsprosjekt, kalles kunstkonsulent, kurator eller kunstnerisk prosjektleder. Du kan for eksempel velge kun Rogaland for å se navnene for Rogaland. Logg deg inn for å se CV.
  • Honorarsats for kunstkonsulenter. Pr. 1. juli 2017 er honorarsatsen kr. 641,- pr. time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.

 

Seminarer

 

Debatt om kunst og offentlig rom fra media

 

Kunst i offentlig rom arbeid i andre steder i Norge

 

Formidling