17.08.16

Kuratorpresentasjoner

Onsdag 17. august kl 19.00

Kuratorpresentasjoner på Rogaland kunstsenters bibliotek i forbindelse med årets sommerskole på kunstsenter: How many cures can a curator cure?

Rogaland Kunstsenter arrangerer sommerskole for tredje gang, og i 2016 er fokus på kuratoren. Syv lovende kuratorer med nye blikk på samtidskunsten, blant annet fra New Zealand, Romania, USA, Østerrike, Tsjekkia og Sveits, er invitert til kunstsenteret for å jobbe med sine prosjekter i workshops med hverandre, møte lokale kunstnere og presentere sitt virke for publikum i Rogaland. De syv er alle i etableringsfasen og oppholdet i Stavanger blir en intens periode hvor kuratorens rolle i samfunnet diskuteres under tittelen: How many cures can a curator cure? Onsdag 17. august kl 19.00 kan du møte og lære mer om Matt Hanson, Ludovica Parenti og Tereza Jindrová