01.09.18

Søk!

Søk om Regionale prosjektmidler for visuell kunst!

NY DIGITAL SØKNADSPORTAL tilgjengelig her.
SØKNADSFRIST 1. september!

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet. I 2018 forvaltes Regionale prosjektmidler etter nye retningslinjer. Ordningen er under revidering og vil også bli evaluert etter årets gjennomføring og før utlysningen neste år. Kunstsentrene i Norge utlyser nå Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

Nytt om komitéene:

Fra og med 2018 er de 15 innstillingskomiteer tilknyttet Kunstsentrene redusert til 5.

KiN har vedtatt en ny region-inndeling for de fem innstillingskomiteene, med sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:

  1. ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter
  2. MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter
  3. SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
  4. VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
  5. NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

 

Oppnevning av medlemmer til fem innstillingskomiteer:

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter ordningen og søknad om støtte blir behandlet på to nivåer: Prosjektmidlene blir fordelt av en tildelingskomite etter mottatt skriftlig begrunnede innstillinger fra 5 regionale innstillingskomiteer.

De fem regionale innstillingskomiteene består fra og med 2018 av fem representanter:

  • to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere (NBK)
  • to representanter oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere (NK)
  • én representant oppnevnt av Forbundet Frie Fotografer (FFF)

KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene, hvor leder i hver innstillingskomite oppnevnes av KiN. Lederne for de fem regionale Innstillingskomiteene former Tildelingskomiteen og møter hos KiN i slutten av oktober.

For mer informasjon gå til Kunstsentrene i Norge.