07.10.19

Individuelle møter for kunstnere

Vår nye leder Helga Nyman ønsker å bli enda bedre kjent med kunstnerne i Rogaland og inviterer til korte, individuelle møter i biblioteket på Rogaland Kunstsenter i uke 44 og 46. Møtene vil ha en varighet på 15 minutter og gjennomføres i ukedagene i tidsrommet 09.00-16.00. Samtalene vil ha en uformell og uforpliktende karakter der målet er å bli kjent med regionens kunstnere og deres kunstnerskap.

For å få tildelt et møtetidspunkt, send en samlet PDF (maks 4 sider) med følgende materiale:

  • En kort kunstnerisk biografi (maks 300 ord) og CV
  • Dokumentasjon av 2-3 siste arbeider
  • Innspill til hvordan Rogaland Kunstsenter kan bidra til din faglige utvikling (frivillig)

Sendes på epost til helga(a)rogalandkunstsenter.no innen 20. oktober. Møtetidspunkt vil bli sendt ut tirsdag 22. oktober.