27.10.23

Private: Invitasjon til deltakelse på juleutstilling ved RKS i desember

Rogaland Kunstsenter inviterer herved alle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Rogaland med medlemskap i NBK-R eller NKVN-R til å delta på juleutstilling ved RKS i desember. Dette er en salgsutstilling der hver deltakende kunstner vil få anledning til å stille ut og selge sin kunst. Åpningen finner sted torsdag 7. desember med påfølgende medlemsfest! Utstillingen vil stå fram til torsdag 21. desember.  

 

RKS tar ingen provisjon så hele salgsbeløpet vil dermed tilfalle kunstneren selv. Til gjengjeld vil det ikke utbetales vederlag/honorar for deltakelse. Kunstneren er ansvarlig for salg av kunsten, men RKS stiller med gallerivakt/vertskap i åpningstiden. Kunstneren er selv ansvarlig for å levere og hente kunstverk, men RKS kan være behjelpelig med retur av kunst for kunstnere som bor langt unna (da etter individuell avtale).

 

Utstillingen vil settes sammen av en prosjektgruppe bestående av ansatte på RKS samt medlemmer av NBK-R og NKVN-R. I tillegg til galleriet i andre etasje, vil vi kunne ta i bruk andre rom på senteret. Hver kunstner vil få inntil 1 x 1 x 1 meter til disposisjon. Videoverk vil settes sammen til en screening som spilles av i loop på vår skjerm i 1. etasje. Formatet må være i HD (1920×1080) med maks lengde på 5 minutter. Alle kunstverkene må være levert til Rogaland Kunstsenter innen tirsdag 28. november kl. 12.00.

 

Alle interesserte kan sende en påmelding til post@rogalandkunstsenter.no .
Påmeldingen sendes som en samlet PDF (skrifttype Times New Roman, størrelse 12), som er korrekturlest og inkludere følgende informasjon:

  • Navn på kunstner
  • Fødselsdato
  • Teknikk
  • Bilde(r) av kunstverk som stilles ut / stills av videoverk
  • Informasjon om kunstner (maks 200 ord)
  • Vippsnummer for salg av kunstverk
  • Pris på kunstverk (obs: husk å inkludere 5% for verk over kr. 2000,-)
  • Lenke til egen nettside (evt. sosiale medier)

Påmeldingsfrist: 10. november kl. 13.00

 

NB: Vi presiserer at dette er en utstilling kun for medlemmer av NBK-R og NKVN-R. Alle påmeldinger vil sjekkes opp mot medlemslistene.