Kommunale retningslinjer (KIOR)

Rogaland Fylkeskommune:
Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg i Rogaland (sist endret 1 2012)

Haugesund kommune:
Retningslinjer for utsmykking av nye bygg og prosjekter i det offentlige rom som kommunen bygger eller leier (revidert 2010)
Retningslinjer for mottak av gaver i form av kunstverk eller monumenter i Haugesund kommune (revidert
2017)

Karmøy kommune:
Retningslinjer for kunst i det offentlige rom i Karmøy kommune (fra 2018) (inkluderer også mottak av gaver)

Klepp kommune:
– Retningslinjer for kunstnariske utsmykking i kommunale bygg og uterom i Klepp kommune (kommer)

Randaberg kommune:
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Randaberg kommune (fra 2014)

Sandnes kommune:
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Sandnes kommune (justert 2015)
Retningslinjer for mottak av kunstgaver


Sola kommune:
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg i Sola kommune (fra 2018)

Stavanger kommune:
Reglement for kunstordningen i Stavanger kommune
Ny kunstordning – mandat og representasjon (ny ordning fra 2021)
Reglement for Stavanger kommunes kunstutvalg (fra
2015) – OBS: gammel ordning

Strand kommune:
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune 2020-2024 (fra 2020)

Time kommune:
Reglement for kunstnarisk utsmykking av offentlege bygg og anlegg i Time kommune (revidert 2017)

 

Kunst i offentlig rom i andre norske kommuner:

Oslo
Bergen
Trondheim