11.02.19

Seminar: Registrering av kunst i kommuner

Kunst på Bryne. "Memento Mori" av Fritz Røed. Glasskunst i Bryne kirke av Per Odd Aarrestad. Foto av Nanco Hoogstad

11. februar 2019 arrangerte Rogaland Kunstsenter i samarbeid med Time kommune og Norsk Kulturforum Rogaland en halvdagsseminar om temaet registrering av kunst i kommuner. Noen av de aktuelle program for forvaltning av kunsten ble presentert – Primus, Fotostation og NKDB. Seminaret var et tilbud til kommunene i Rogaland og hjelp i valg av program for registrering og formidling av kunst.

 

Foredragsnotater og videoforedrag

Presentasjon av Samlingsteam Rogaland av Jeanne Dalbu.

Presentasjon av Norges kunstdatabase (NKDB) av Kjetil Belbo

Videoforedrag finnes på Rogaland Kunstsenters Youtube kanal:

01 Trond Lie – Registrering av kunst i kommunale bygg og uterom 11.februar 2019

02 Janne Weisser – Registrering og formidling av kunst i kommunale bygg og uterom 11.februar 2019.

03 Kristina Berg – Registrering og formidling av kunst i kommunale bygg og uterom 11.februar 2019


Program som brukes idag
(sist oppdatert des.2019)

Sola kommune har brukt FotoWeb i 4 år for registrering av kunst og andre bilder kommunen bruker.
Sandnes kommune bruker Primus og formidling til publikum skjer via Digitalt Museum.
Time, Randaberg og Stavanger kommune bruker NKDB siden 2019.

 

11. februar 2019 på Bryne rådhus

Program

11.30. – 12.30. Lunsj
   
12.30. – 12.45.  Innledning
12.45. – 13.15. Janne Weisser fra Sandnes kommune om erfaringer med Primus
13.15. – 13.45.  

 

Jeanne Dalbu fra Samlingsteam Rogaland på Jærmuseet, erfaring med et mobilt team som reiser rundt i Rogaland og registrerer museumsgjenstander i Primus

13.45. – 14.30. Maren Skoie fra Stavanger kommune om leting etter registreringssystem og valg av Fotostation. Frank Skagemo fra Stavanger byarkiv.
   
14.30. – 14.45.  Pause
   
14.45. – 15.15. 

 

Kjetil Belbo – utvikler av Norges Kunstdatabase – et forvaltnings- og publiseringssystem for offentlig kunst – NKDB

15.15. – 15.45. Kristina Berg fra KulturIT presenterer Primus via Skype
15.45. – 16.00. Spørsmål
16.00.  Seminaravslutning

 

Foredragsholdere:

Janne Weisser er rådgiver i kulturavdelingen i Sandnes kommune, med blant annet ansvar for kunst i offentlig rom. Sandnes kommune har tatt i bruk Primus for registrering av kunst. Janne er utdannet innen kunsthistorie, kulturformidling og museologi. Hun har tidligere jobbet på flere museum, blant annet Aalesund museum, der hun også fikk kjennskap til Primus.

 

Samlingsteam Rogaland er et mobilt samlingsteam som reiser rundt i Rogaland og registrer museumsgjenstander i Primus. Dette er et seksårig prosjekt (2014-2019), der teamet periodevis arbeider med regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum. Teamet arbeider da sammen med personale på det enkelte museet. Jærmuseet er vertsmuseet for teamet med kontor på Åmøy og Vitenfabrikken i Sandnes. Prosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune. I dag består samlingsteamet av en prosjektleder og fire prosjektmedarbeidere. Jeanne Dalbu er leder for teamet. Jeanne er utdannet museolog fra UiO og har jobbet i samlingsteamet siden oppstart. I 2017 tok hun over som prosjektleder. Hun vil fortelle litt om arbeidet, bruk av Primus og organisasjonsmodell med håp om at det kan ha en overføringsverdi til arbeid med registrering av kunst i kommuner i Rogaland. For ytterligere info: https://fellestjenestene.no

 

Maren Skoie jobber som rådgiver i kulturavdelingen i Stavanger kommune med ansvar for visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger og kulturarv. Hun har blant annet utdannelse i billedkunst. Stavanger kommune har undersøkt løsninger for registreringen av kommunens kunst. I desember 2019 lyste de ut en stilling for konsulent som skal registrere kunsten de eier i Fotostation. Arbeidet per i dag har ikke helt kommet i gang for å kunne fortelle om erfaringer med Fotostation program. Maren vil likevel fortelle om erfaringer som hun har gjort på leting etter en fungerende system for kommunen og hvor langt de har kommet i arbeidet.

 

Kjetil Belbo er daglig leder i Vendo AS og gründeren av Norges Kunstdatabase (NKDB), et forvaltnings- og publiseringssystem for offentlig kunst. NKDB er utviklet og driftes av Vendo, med kontorer i Oslo og i Tønsberg. NKDB er blitt utviklet de siste 3-4 år, har støtte fra SkatteFunn og salget startet høsten 2018. Per idag er det 10 pilotkommuner i Norge som har tatt i bruk NKDB. Kjetil er utdannet siv. økonom og har en fortid som forretnings- og markedsutvikler innen bank og finans i 15 år, før han tok steget over i netthandelsindustien for ca 5 år siden. Norges kunstdatabase: https://nkdb.no/

 

Bakgrunnsinformasjon

Det er Time kommune som tok initiativ til seminaret da de nå vil sette i gang en fullstendig registrering av kunsten som kommunen eier. I tillegg ønsker de å formidle denne kunsten til publikum gjennom en digital løsning. Samt fordi utviklere av Norsk kunstdatabase (NKDB.no) tok kontakt med Time kommune og sannsynligvis flere kommuner i Norge for å selge sitt registreringssystem. Time kommune tok så kontakt med Rogaland Kunstsenter og våren 2018 undersøkte vi hvilke program/systemer brukes i dag i Norge til registrering av kunst. Vi var gjennom andre kunstsentre i kontakt med flere kommuner, i tillegg KORO, KulturIT (som utvikler Primus, Digitalt Museum, KulturNav og KulturPunkt), NKDB og andre.

 

I Rogaland er det kun få som har et helhetlig system for registrering av sin kunst og formidling til publikum. RKS ønsker gjennom seminaret å sette fokus på dette viktige arbeidet å ha oversikt over det man eier av kunstverdier. Vi ønsker også gjennom seminaret å samle kommuner i Rogaland og håper på et felles løft på feltet. Som en samlet gruppe kan kommuner forhåpentligvis spare ressurser, både tid og penger.

 

Seminaret er et halvdagsseminar på Bryne rådhus. Vi ønsker å presentere noen av de mest aktuelle program for registrering, forvaltning og formidling av kunsten – Primus, Fotostation og NKDB. Vi inviterer utviklere av disse og brukere der det var mulig.

 

Seminaret er først og fremst et tilbud til kommunene i Rogaland og hjelp i valg av program for registrering av kunst. Men seminaret er åpen for alle og gjennom videoforedrag som blir laget også tilgjengelig for å sees på senere tidspunkt for alle de som står ovenfor valg av løsning for sin kommune eller fylke.

 

Viser også til artikkel i NRK i 2014 (https://www.nrk.no/kultur/norske-kommuner-kan-ikke-sin-kunst-1.11565956) Der også Svein Bjørkås fra KORO uttaler seg som bekymret at store verdier, både kulturelt, kunsthistorisk og økonomisk kan bli borte, hvis kommuner ikke har oversikt over kunsten de eier. Artikkelen referer til undersøkelsen gjort av NRK der nesten 80% av de 200 kommuner som svarte på undersøkelsen svarte at de ikke har en oppdatert register over kunst eid av kommuner.

 

 

Artikler om registrering av kunst i kommuner: