10.04.16

Eksempler på kunst i offentlig rom prosjekter fra Rogaland

2020

    Hva: Enkeltverk av flere kunstnere
    Sted: Hovedbrannstasjonen i Sandnes
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstnere: Øystein Tømmerås, Susanne
    Skeide og Ellisif Hals, Mari Kolbeinson (på
    foto), Elin Brissmann, Fredrick Arnøy,
    Trude Johansen
    Konsulent: Mona Orstad Hansen
    Når: mai 2020
    Mer info på Digitalt Museum
    Foto: Mona Orstad Hansen

    Hva: Kirkemøbler: alter, lesestol og
    døpefont (bjørk og steingodsleire)
    Sted: Våland menighetshus
    Eier: Domkirken – St. Petri menighetshus
    Kunstner: Else Leirvik
    Konsulent: Eli Glader
    Budsjett:
    Når: mai 2020
    Foto: Else Leirvik

    Hva: « Det store blå «
    Sted: Austrått svømmehall
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstner: Harald Fenn
    Konsulent: Torill Brosten
    Budsjett: kr.934 000
    Når: oktober 2020
    Mer info om kunstneren :  
    https://www.haraldfenn.com
    Foto: Harald Fenn

 

2019

    Hva: “PANAL”
    Sted: Luravika
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstner: Axel Rios
    Konsulent: Gunn Tjensvold
    Budsjett: kr 500 000
    Når: august 2019
    Mer info på kunstners nettside og Digitalt Museum
    Foto: Axel Rios

 

2018

20180128_152133 

    Hva: bronseskulptur “Benk” utenfor besøkssenteret
    ved Jernaldergarden på Ullandhaug
    Prosjektansvarlig: KORO/ Kunst til statlige nybygg
    Eier: Universitetet i Stavanger
    Kunstner: Tarje Eikanger Gullaksen
    Kurator: Hedevig Anker
    Når: Åpnet 28.01.2018
    Mer info på KOROs nettsider: her og her

    Hva: “Puslespill” består av “Kuben” på
    trykkøkningstasjon (bilde), “Fuglebadet” utendørs  
    og “Treet” innendørs.
    Sted: Kleivane barnehage
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstner: Ida Helland Hansen
    Kunstnerisk prosjektleder: Torill Brosten
    Budsjett: 500 000
    Når: august 2018

2017    Hva: “Bubblor”
    Sted: Gamlingen, Mosvangen 18
    Eier: Stavanger kommune
    Kunstnere: Annika Oskarsson
    Når: 2017
    Mer info

 

IMG_9314

    Hva: “Cerebellum” permanent utendørs
    kunstprosjekt i Langgata
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstner: Christian Sunde
    Kunstnerisk prosjektleder: Bernhard Østebø
    Budsjett: 1 000 000
    Når: Åpnet 23.02.2017
    Mer info

.

IMG_9329

    Hva: Temporære prosjekter på Sølyst, privat
    prosjekt
    Sted: Sølyst, Stavanger kommune
    Kunstner: flere
    Når: Åpnet 24.02.17
    Kunstnerisk prosjektleder: Leva Urban Design
    Mer info

2016

til nett Inge Schreuder-Lindløv 2

    Sted: Gand videregående skole
    Eier: Rogaland fylkeskommune
    Kunstner: Njål Lunde
    Kunstnerisk prosjektleder: Hege Tapio
    Budsjett: 1 090 000
    Når: februar 2016
    Mer info

.

sandnes vgs

    Sted: Sandnes videregående skole
    Eier: Rogaland fylkeskommune
    Kunstner: Geir Egil Bergjord
    Kunstnerisk prosjektleder: Torunn Thrall
    Budsjett: 800 000
    Når: februar 2016
    Mer info

.

kumlokk Maia Talv

    Hva: Nytt kumlokk for Sandnes kommune
    Eier: Sandnes kommune
    Kunstner: Turi Gramstad Oliver
    Kunstnerisk prosjektleder: Kristel Talv
    Budsjett: 100 000
    Mer info

.

 til nett Kristel TalvIMG_7679

    Sted: Kvernevik svømmehall
    Eier: Stavanger kommune
    Kunstner: Marius Dahl og Jan Christensen
    Kunstnerisk prosjektleder: Torunn Thrall og Elin
    Melberg
    Budsjett: 1 000 000
    Når: mars 2016
    Mer info om dette og andre prosjekter i Stavanger
    kommune i 2016.

Untitled-1

    Sted: Karmsund videregående skole
    Eier: Rogaland fylkeskommune
    Kunstner: Axel Rios
    Kunstnerisk prosjektleder. Anne-Kjersti
    Hermanrud
    Budsjett: 400 000
    Når: november 2016
    Mer info om prosjektet. Bilder fra åpningen.

.

Foto Siv Bugge Vatne

    Hva:  Utendørs kunstprosjekt “Å flytte et punktum”
    Sted: Elise Ottesen-Jensens hus på Universitetet i
    Stavanger
    Kunstner: Siv Bugge Vatne
    Kunstnerisk prosjektleder: Bernhard Østebø
    Når: oktober 2016
    Mer info om seminaret i forbindelse med åpning av
    prosjektet

.

2015

I00A0527

    Hva: HIGH FIVE – tre kunstpaviljonger
    Sted: Bryne videregående skole, Time kommune
    Eier: Rogaland Fylkeskommune
    Kunstner: Marit Aanestad
    Kunstnerisk prosjektleder: Linnéa Blakéus Calder
    Budsjett: 830 000+290 000 fra KORO
    Når: 2015
    Mer info på kunstnerens nettside

.

IMG_7190

    Hva: Gausel skole permanent kunstprosjekt
    Eier: Stavanger kommune
    Kunstner: Nils-Thomas Økland
    Kunstnerisk prosjektleder: Hege Tapio
    Budsjett: 1 000 000
    Når: desember 2015
    Mer info

2013

Kunst ved hovedinngang, Randaberg Arena kunstner Njål Lunde foto og konsulent Linnea Calder

    Hva: GRAS – tredelt kunstprosjekt i 3 ulike
    materialer
    Sted: Randaberg Arena, interkommunal fotballhall
    i Randaberg kommune
    Eier: Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
    kommuner
    Kunstner: Njål Lunde
    Kunstnerisk prosjektleder: Linnéa Blakéus Calder
    Budsjett: 1 000 000
    Når: april 2013
    Mer info

2012

ekko Geir Tore Aamdal

    Hva: “Ekko” lys- og lydkunst
    Sted: Stavanger Kulturskole og Stavanger
    katedralskole i Bjergsted
    Kunstner: Susanne Christensen og Kenneth Varpe
    Kunstkonsulenter: Bernhard Østebø, Karen Erland
    og Trond Hugo Haugen
    Finansiert av Stavanger kommune og Rogaland
    fylkeskommune med støtte fra KORO – Kunst i
    Offentlige Rom
    Når: 2012
    Mer info

2011

Phiole_9133

    Hva: “Phiole” permanent utendørs kunstprosjekt i
    Lervigparken, Stavanger
    Eier: Stavanger kommune
    Kunstner: Claudia Schmacke
    Kunstkonsulenter: Torunn Larsen (RKS) og 
    Snøfrid Eiene
    Når: 2011

.

a sky4

    Hva: “Waste of art” – kunstprosjekt  for
    kommunens nedgravde avfallskonteinere.
    Eier: Stavanger kommune
    Kunstner: Liv Eiene
    Produsenter: Rudolf Meissner og Torunn Larsen
    (RKS). 
    Når: 2011

.

sørmarka

    8 kunstprosjekter i Stavanger kommune

    RSU rapport 2011 Stavanger: Nylund skole,
    Storhaug idrettshall, Badedammen, Stokka
    sykehjem, Gartneritomta/Stokka sykehjem, Jåttå
    videregående skole, Hetland videregående skole,
    Sørmarka Arena.

.

IMG_8293

    7 prosjekter i Sandnes kommune

    RSU rapport 2011 Sandnes: Porsholen barnehage,
    Smeaheia skole, Jønningheia barnehage,
    Sandneshallen, Sandvedhaugen barnehage, Vågen
    videregående skole, Hana skole